leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. (Ảnh:Võ Văn Bằng)

Tham dự phiên tòa có đại diện Lãnh đạo Phòng 9, 10 VKSND tỉnh Sóc Trăng; Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ trình tự thủ tục phiên tòa, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, tham gia hỏi và phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa. Quan điểm của Viện kiểm sát được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Cuộc họp đánh giá việc chọn vụ án và tổ chức phiên tòa đáp ứng tiêu chí theo quy định của Ngành. Kiểm sát viên kiểm sát xét xử tại phiên tòa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tham gia hỏi làm rõ nội dung vụ án, bổ sung kịp thời bài phát biểu phù hợp với diễn biến phiên tòa, quan điểm giải quyết vụ án có căn cứ, áp dụng pháp luật đầy đủ. Theo đó, nêu một số thiếu sót về công tác phối hợp, phát biểu của Kiểm sát viên, cần tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát xét xử tại phiên tòa, thực tốt chức năng nhiệm vụ được giao./.

Lê Hồng Như