VKSND tối cao (Vụ 8) vừa có công văn số 4182/VKSTC-V8 gửi Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát, báo cáo các trường hợp áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án.

Công văn số 4182/VKSTC-V8 nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và Chương trình công tác của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8) năm 2020. Trên cơ sở quy định của Luật thi hành án hình sự, năm 2020, VKSND tối cao (Vụ 8) tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. 

leftcenterrightdel
Thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. (Ảnh minh hoạ)

Để có cơ sở đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung đã được xác định.

Cụ thể, Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, lập danh sách, báo cáo các trường hợp thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án đến ngày 15/9/2020.

Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc, đánh giá nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án. Kết quả rà soát và báo cáo gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước ngày 5/10/2020.

Về nội dung, danh sách người bị thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo bản án, quyết định của Tòa án gồm các nội dung: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; nơi ở; hành vi phạm tội, tội danh; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng của Tòa án tỉnh, huyện; thời gian áp dụng (từ ngày đến ngày) tại trường giáo dưỡng; đi chấp hành từ ngày, tháng, năm; số chưa đi thi hành (lý do); số đã chấp hành xong...

P.V