leftcenterrightdel
 VKSND huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành công tác kiểm sát THAHS.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 25-29/5, VKSND huyện Châu Thành đã tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự, đồng thời tiến hành rà soát việc phân loại, thụ lý tố giác, tin báo tội phạm tại 9 đơn vị Công an xã trên địa bàn huyện (Bình Đức, Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong, Đông Hòa, Long Hưng, Tam Hiệp, Thân Cửu Nghĩa, Tân Lý Tây).

Đoàn của VKSND huyện Châu Thành do đồng chí Phạm Chí Thiện - Phó viện trưởng làm trưởng đoàn cùng với 2 kiểm sát viên phụ trách khâu kiểm sát THAHS và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện Ban Pháp chế HĐND huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, Cơ quan THAHS và Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành. 

Qua đợt kiểm sát - rà soát, nhận thấy lực lượng Công an các xã đã thực hiện cơ bản tốt quy định của Bộ luật tố Tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 01_2017_TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đã làm tốt vai trò tham mưu cho Chủ tịch UBND cùng cấp trong việc thực hiện pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vi phạm trong hai khâu công tác, cụ thể: Trong công tác tiệp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm chưa thực hiện việc thụ lý, ghi chép nội dung tố giác tội phạm vào Sổ tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố do Bộ công an ban hành; Khi chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền thì không thể hiện việc giao nhận bằng biên bản; Các hồ sơ tố giác Công an xã giải quyết theo thủ tục hành chính chưa đầy đủ theo quy định pháp luật;

Bên cạnh đó, qua kết quả rà soát tại cấp xã, đã ghi nhận một số vụ việc Cơ quan CSĐT Công an huyện vẫn chưa thụ lý giải quyết theo quy định.

Trong công tác thi hành án hình sự, UBND cấp xã mà cơ quan tham mưu trực tiếp là Công an xã vẫn còn vi phạm trong việc hàng tháng chưa nhận xét về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo; Người chấp hành án treo đã chấp hành hơn ½ thời gian thử thách, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nhưng UBND xã chưa kịp thời bổ sung đầy đủ thủ tục để gửi đến Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện lập hồ sơ đề nghị TAND huyện xem xét rút ngắn thời gian thử thách.

Kết thúc đợt kiểm sát, rà soát, VKSND huyện Châu Thành đã ban hành kết luận và kiến nghị đến Chủ tịch UBND các xã có vi phạm trong công tác THAHS. Đồng thời kiến nghị đến đồng chí Trưởng Công an – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện có biện pháp chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, Công an các xã  khắc phục triệt để những vi phạm trên trong công tác tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm.

Thời gian qua, bằng việc lồng ghép hai nội dung kiểm sát THAHS và rà soát việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm tại các đơn vị cấp xã, VKSND huyện Châu Thành nhận thấy đã phát huy hiệu quả tích cực.

Công tác này vừa giúp các cơ quan tham gia đoàn kiểm tra nắm và hiểu rõ hơn thực trạng, những vướng mắc, khó khăn khi triển khai thực hiện tại cấp xã; đồng thời, tiết kiệm được thời gian, nhân lực ở cả đơn vị kiểm tra lẫn đơn vị được kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị cấp xã chuẩn bị tốt hơn báo cáo, số liệu phục vụ đoàn kiểm tra.

Hải Khương – Phương Thảo