Thời gian qua, công tác tiếp công dân và xử lý đơn được VKSND cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Tất cả đơn thư khiếu nại, tố cáo đều tập trung về một đầu mối là Phòng tiếp dân và xử lý đơn. Qua công tác khiếu tố, đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại đơn kịp thời, đúng quy định; tham mưu cho lãnh đạo giải quyết đối với các vụ án đương sự có đơn thư bức xúc, tránh tình trạng để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Văn Cần- Viện trưởng (ngồi thứ 3 từ trái qua) và đồng chí Nguyễn Văn Chiến-Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (ngồi thứ 2 từ bên trái qua) cùng cán bộ đơn vị tại một buổi tiếp công dân

Trong 5 tháng đầu năm 2020, số lượt công dân đến Viện cấp cao là 105 lượt, trong đó lãnh đạo trực tiếp tiếp 08 lượt. Số lượt tiếp công dân đầu năm 2020 không nhiều do hạn chế của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng đơn vị luôn nâng cao hiệu quả của công tác này. Công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo đạt tỷ lệ 90,2% (giải quyết 37 đơn/41 đơn thụ lý); Công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm đạt tỷ lệ 75,6% (649 đơn/858 đơn) vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao cho Ngành.

Để thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn có hiệu quả, đơn vị đã ban hành Nội quy tiếp công dân số 01 ngày 1/6/2015, niêm yết công khai lịch tiếp công dân, định kỳ lãnh đạo tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng.

Ngoài ra, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Đà Nẵng còn thực hiện việc tiếp công dân đột xuất đối với các vụ việc có tính chất phức tạp hoặc thấy cần thiết. Đơn vị đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-VC2 ngày 5/4/2017 về quy trình giải quyết đơn, công văn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thay thế quy định tạm thời số 265/QĐ-VC2 ngày 23/2/2016. Quyết định số 1689/QĐ-VKS ngày 30/8/2019 của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm thay thế Quyết định 528/QĐ-VKS ngày 5/4/2017.

Cấp ủy đơn vị đã phân công đồng chí Bí thư Đảng ủy - Phó Viện trưởng theo dõi chỉ đạo trực tiếp đối với Phòng tiếp công dân và xử lý đơn. Hàng năm, Phòng Tiếp công dân và xử lý đơn xây dựng chương trình, kế hoạch công tác trên cơ sở Kế hoạch của Vụ 12, Kế hoạch của đơn vị và tham mưu giúp Lãnh đạo Viện quản lý công tác khiếu tố. Tất cả các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo đều được cán bộ tiếp dân có ghi chép đầy đủ vào sổ.

Đối với  cán bộ thực hiện công tác tiếp công dân luôn được quán triệt thực hiện đúng quy định như mặc trang phục theo quy định của ngành, có biển tên để công dân dễ dàng giao tiếp, có thái độ đúng mực, tôn trọng, lắng nghe công dân trình bày tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận đơn, hoặc ghi chép đầy đủ nội dung công dân phản ánh, đồng thời hướng dẫn công dân tận tình đối với các trường hợp gửi đơn không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng. Lãnh đạo đơn vị luôn coi trọng công tác tiếp công dân, sẵn sàng đối thoại trực tiếp để những thắc mắc, bức xúc của công dân được giải quyết kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng của công dân.

Thời gian tới, công tác tiếp công dân tiếp tục thực hiện các biện pháp có hiệu quả để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà đơn vị đã đề ra. Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát luôn gần gũi, đáng tin cậy đối với mỗi người dân. Qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế tại địa phương và khu vực.

Thanh Huệ - Xuân Nha