Ngày 26/5, thông tin từ VKSND huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã tập chung đẩy mạnh công tác trực tiếp kiểm sát trong lĩnh vực thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tam Nông. Đồng thời, đơn vị cũng làm việc với các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có người bị kết án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo đó, tại  VKSND huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) đã lập đoàn kiểm sát trực tiếp do ông Võ Hồng Quang - Viện trưởng làm trưởng đoàn và các Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
 Đoàn tiến hành làm việc

Tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tam Nông, sau khi công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Đặng Văn Gói, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự đã báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 1/7/2017 đến ngày 15/5/2020, sau đó Đoàn tiến hành kiểm tra sổ sách, tài liệu và các hồ sơ về công tác thi hành án hình sự trong thời gian qua. 

Sau thời gian làm việc, đã trực tiếp kiểm sát 33 hồ sơ thi hành án, đoàn đã kết luận vào cuối buổi chiều cùng ngày. Nhìn chung Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tam Nông đã thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hồ sơ, sổ sách đảm bảo đúng quy định; đã thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với UBND xã trên địa bàn; lập hồ sơ, triệu tập người bị kết án đến trụ sở để ấn định thời gian chấp hành án và chuyển giao hồ sơ cho UBND xã theo dõi, giám sát, giáo dục người chấp hành án....

Bên cạnh đó, công tác thi hành án hình sự còn một số thiếu sót, vi phạm như: thành phần tham gia buổi làm việc với người chấp hành án chưa đầy đủ, hồ sơ còn thiếu bản tự khai lý lịch của người chấp hành án…

leftcenterrightdel
 Cơ quan thi hành án hình sự đã báo cáo kết quả công tác THAHS từ ngày 1/7/2017 đến ngày 15/5/2020

Còn tại các UBND xã, thị trấn, Đoàn kiểm sát trực tiếp đánh giá: nhìn chung về công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo cơ bản đã được Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo quy định của Luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

leftcenterrightdel
 Đoàn làm việc với các UBND xã, thị trấn trên địa bàn

Công tác giáo dục được quan tâm thực hiện thường xuyên, giúp các bị án an tâm làm việc để ổn định cuộc sống góp phần ổn định trật tự trị an ở địa phương nên đến thời điểm kiểm sát không có bị án nào vi phạm nghĩa vụ của người chấp hành án, cũng như không có trường hợp nào phạm tội mới.

Công tác thi hành án hình sự của Ủy ban nhân dân các xã nêu trên còn có vi phạm như: Công an cấp xã chưa thực hiện kiểm kê, điểm danh, kiểm diện toàn bộ người chấp hành án trên địa bàn hàng quý; Bản nhận xét hàng tháng của Chủ tịch UBND xã chưa cập nhật tình hình chấp hành hình phạt bổ sung của người chấp hành án.

Kết thúc cuộc kiểm sát tại các đơn vị, VKSND huyện Tam Nông đã ban hành nhiều kết luận và kiến nghị đề nghị Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự tiếp tục thực hiện tốt những quy định của pháp luật để thi hành án hình sự và UBND các xã tiếp tục thực hiện tốt những quy định của pháp luật giúp công tác giám sát giáo dục đối với người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại cơ sở đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Hoàng Anh - Xuân Ấn - Văn Chiến