Thực hiện Quyết định của Viện trưởng VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông), vừa qua, đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Cảnh Dương – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các UBND xã, thị trấn.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác VKSND huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện đã tiến hành trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại thị trấn Đắk Mâm.

Qua đó, đoàn kiểm sát nhận thấy, tại các đơn vị được kiểm sát đã có sự quan tâm nhất định đến công tác thi hành án hình sự, đã phân công cán bộ Công an chính quy phụ trách công tác thi hành án hình sự.

Do đó, so với mọi năm tình hình chấp hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực như: phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục người được hưởng án treo kịp thời, cập nhật vào sổ theo dõi đầy đủ, lập hồ sơ đối với từng người chấp hành án. Đồng thời, công tác quản lý giáo dục, giám sát các đối tượng phải thi hành án treo được thực hiện tốt nên không có đối tượng tái phạm hoặc phạm tội mới.

Mặt khác, đã có sự chú trọng đến công tác phối hợp giữa UBND xã, thị trấn với chính quyền địa phương người được hưởng án treo trong thời gian giám sát, giáo dục…

leftcenterrightdel
Thông qua mỗi buổi kiểm sát tại UBND xã, thị trấn Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót. Do đó, các cơ quan này đã tiếp thu đề ra nhiều biện pháp để khắc phục. 

Tuy nhiên, các đơn vị được kiểm sát vẫn còn một số thiếu sót như: Do Luật thi hành án hình sự năm 2019 mới có hiệu lực nên nhiều quy định, hướng dẫn mới cán bộ làm công tác thi hành án hình sự chưa kịp cập nhật. Theo đó, việc áp dụng biểu mẫu, sổ sách còn áp dụng theo mẫu cũ, một số xã chưa thực hiện nghiêm túc quy định hàng tháng phải nhận xét về quá trình chấp hành án của người chấp hành án trong thời hạn 5 ngày đầu tiên của tháng…

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, các cơ quan được kiểm sát đã đề ra nhiều biện pháp để khắc phục./.         

 
Nguyễn Chính