VKSND tối cao (Vụ 12) vừa có công văn số 2999/VKSTC-V12 gửi VKSND cấp cao 1, 2, 3; VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu báo cáo kết quả công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHC.

Theo VKSND tối cao (Vụ 12), căn cứ Kế hoạch số 53/KH-VKSTC ngày 15/4/2021 về sơ kết 5 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 75/KH-VKSTC ngày 6/7/2021 bổ sung Kế hoạch số 53/KH-VKSTC ngày 15/4/2021; VKSND tối cao đề nghị VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND trong TTHC; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định trong TTHC thuộc thẩm quyền của VKSND theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Cụ thể, về tình hình chung, báo cáo cần làm rõ tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHC thuộc thẩm quyền của VKSND theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND trong TTHC; việc TAND gửi báo cáo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT- VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 5/4/2018.

leftcenterrightdel
 Lập hồ sơ kiểm sát vụ án hình sự. Ảnh Trần Thị Hải Yến, VKSND TP Chí Linh - Hải Dương. (Ảnh minh hoạ)

Về kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND trong TTHC cần báo cáo, làm rõ các nội dung gồm: Kết quả công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo về TTHC của Viện kiểm sát (Số lượt công dân khiếu nại, tố cáo về TTHC đến yêu cầu, Viện kiểm sát tiếp và nhận số đơn/việc).

Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của VKSND theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015: Tổng số thụ lý đơn/việc, trong đó: Khiếu nại hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng thuộc VKSND; tố cáo hành vi của người tiến hành tố tụng thuộc VKSND; đã giải quyết, trong đó: Khiếu nại, tố cáo có cơ sở, khiếu nại, tố cáo không có cơ sở.

Hình thức xử lý đối với hành vi, quyết định bị khiếu nại, tố cáo có vi phạm pháp luật; kết quả kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND trong TTHC; kết quả kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của TAND trong TTHC.  

Kết quả TAND gửi Viện kiểm sát các quyết định theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSTC-TANDTC ngày 31/8/2016; kết quả áp dụng các biện pháp kiểm sát.

Ngoài các nội dung trên, VKSND tối cao (Vụ 12) cũng yêu cầu báo cáo cần đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHC thuộc thẩm quyền của VKSND; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong TTHC của TAND, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất

Công văn cũng nêu rõ: Thời điểm lấy số liệu từ ngày 1/7/2016 đến ngày 31/5/2021; các VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo các nội dung trên, gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 12), trước ngày 5/8/2021.

P.V