Dự thảo Quy định về Quy trình, kỹ năng kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện gồm 4 chương, 35 điều; quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát việc lập hồ sơ, kiểm sát việc xét, quyết định và thi hành quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; kiểm sát việc lập hồ sơ, kiểm sát việc xét, quyết định và thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
 
Quy định này được áp dụng trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của VKSND.
 
Quy định áp dụng đối với các đối tượng gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên của VKSND các cấp; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên và Kiểm tra viên của Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và đơn vị quân đội thực hiện nhiệm vụ kiểm sát thi hành án hình sự.
 
Liên quan đến nội dung kiểm sát xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, dự thảo quy định, ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị xét giảm (gửi TAND và VKSND cùng cấp), Viện kiểm sát vào sổ thụ lý và phân công một hoặc một số Kiểm sát viên, Kiểm tra viên do một Kiểm sát viên phụ trách thực hiện kiểm sát.
leftcenterrightdel
 VKSND thị xã Bình Long (Bình Phước) trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ thuộc Công an thị xã Bình Long. (Ảnh: VKS thị xã Bình Long)

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát phải nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan và làm rõ các vấn đề. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên phụ trách báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bổ sung hoặc làm rõ thêm đối với trường hợp cần bổ sung tài liệu hoặc tài liệu chưa rõ.

Kiểm sát chặt chẽ các hồ sơ, xác định rõ phạm nhân nào đã được cơ quan trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập hồ sơ, danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhưng cơ quan thẩm định không duyệt. Lý do không duyệt có đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện có phạm nhân đủ điều kiện, Viện kiểm sát đã yêu cầu nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền đã lập hồ sơ đề nghị nhưng cơ quan thẩm định không duyệt mà lý do loại khỏi danh sách không đúng quy định của pháp luật thì Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu lập hồ sơ, đưa vào danh sách đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho họ và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 8), Viện kiểm sát quân sự Trung ương (Phòng 4). 

Đồng thời làm rõ mức đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các phạm nhân có bảo đảm tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng và có tác dụng khuyến khích phạm nhân thi đua chấp hành án phạt tù cải tạo tiến bộ.

Trên cơ sở kiểm sát hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải báo cáo kết quả kiểm sát với lãnh đạo Viện kiểm sát, trong đó đánh giá việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan liên quan, đề xuất quan điểm về đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù để lãnh đạo Viện kiểm sát duyệt.

Nội dung duyệt phải thể hiện rõ các nội dung cơ bản đó là: Đề nghị Tòa án cùng cấp chấp nhận xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho bao nhiêu phạm nhân; đề nghị Tòa án không chấp nhận đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án cho bao nhiêu phạm nhân; lý do không chấp nhận; đề nghị Tòa án cùng cấp xem xét thận trọng, cân nhắc về mức giảm cho bao nhiêu phạm nhân, lý do cân nhắc (có danh sách và mức Viện kiểm sát đề nghị giảm kèm theo). 

Trường hợp phạm nhân đã được đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù mà vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật trước khi có quyết định giảm của Tòa án, thì theo báo cáo của cơ quan có thẩm quyền đã đề nghị giảm án, Kiểm sát viên được phân công tham mưu, báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát để phối hợp với Tòa án cùng cấp loại phạm nhân đó ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

VKSND tối cao đề nghị các đơn vị triển khai, góp ý bằng văn bản đối với dự thảo “Quy trình, kỹ năng kiểm sát xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện" và gửi về VKSND tối cao (Vụ 8) trước ngày 30/6/2021 để tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện và báo cáo trình lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành chính thức.

 

P.V