Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 19/12/2023 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2024, VKSND tối cao xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chuyên đề "Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố" năm 2024.

Về mục đích, Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức Hội nghị để lãnh đạo VKSND tối cao có cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam. Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, tập thể (nếu có) để rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị khắc phục.

Hội nghị cũng nhằm rút ra những cách làm hay để phổ biến, nhân rộng; đề ra những giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khắc phục hạn chế, thiếu sót, từ đó nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, thông qua Hội nghị tiến hành tổng hợp, phân tích, xây dựng nội dung báo cáo thống kê trên cơ sở các yêu cầu chống lạm dụng bắt, tạm giữ, tạm giam và phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm để lãnh đạo VKSND tối cao chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Về yêu cầu, Kế hoạch nêu rõ: Hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm phải đảm bảo chất lượng, thực sự hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Nội dung Hội nghị gồm: Trao đổi, rút kinh nghiệm về thực trạng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và xây dựng báo cáo Chuyên đề "Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố".

Đồng thời, trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố và trong việc xây dựng báo cáo chuyên đề.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn Ngành. Thời gian, dự kiến trong tháng 9/2024.

P.V