leftcenterrightdel
 Đại diện Trung tâm BBIAC chia sẻ kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại với các đại diện doanh nghiệp.

Đại diện Trung tâm BBIAC đã chia sẻ một số quy định về trọng tài thương mại (TTTM); thủ tục, ưu điểm của việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng TTTM; việc thi hành phán quyết của Hội đồng TTTM... Tham gia buổi chia sẻ, các luật sư, doanh nghiệp còn trao đổi với đại diện Trung tâm BBIAC về những kiến thức, kỹ năng lựa chọn các hình thức TTTM khi giải quyết tranh chấp thương mại.

Theo ông Mai Tiến Luật, Chủ tịch Trung tâm BBIAC cho biết, ngoài Tòa án, TTTM là cơ quan được các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề kinh doanh thương mại. Theo Luật TTTM năm 2010, TTTM là tổ chức độc lập, phán quyết của các Hội đồng trọng tài là chung thẩm và được công nhận, thi hành tại Việt Nam và trên 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới theo Công ước New York 1958.

Phương thức giải quyết tranh chấp bằng TTTM có ưu điểm nhanh chóng, thủ tục đơn giản, linh hoạt, bảo mật thông tin, xử lý một lần duy nhất... Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn phương thức giải quyết này để xử lý các tranh chấp của mình.

Trung tâm BBIAC là cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại, được cấp phép thành lập bởi Bộ Tư pháp trên cơ sở của Luật TTTM năm 2010 và Điều lệ hiện hành. Đây là Trung tâm TTTM thứ hai được thành lập và đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Thúy Hà