VKSND tối cao vừa có công văn số 385/VKSTC-V16 gửi Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương; Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiến tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND.

Theo công văn, căn cứ Kế hoạch số 66/KH-VKSTC ngày 12/4/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020) và Kế hoạch số 168/KH-VKSTC ngày 2/10/2019 của VKSND tối cao về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020).

leftcenterrightdel
 Ngành KSND tổ chức 55 năm thành lập, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Để chuẩn bị phục vụ Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, VKSND tối cao đề nghị Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ đã được xác định.

Cụ thể, xây dựng Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm (2015-2019).

Chỉ đạo lựa chọn, xây dựng báo cáo tham luận của 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua trong 5 năm (2015-2019).

Rà soát, tổng hợp danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng (từ khi thành lập đơn vị đến hết năm 2019) theo các biểu mẫu kèm theo và gửi về VKSND tối cao (Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 15/4/2020.

Xem các biểu mẫu kèm theo tại đâybieu-mau.pdf

P.V