VKSND tối cao mới ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, HC) năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm, Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC nêu rõ: Quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác kiểm sát THADS, HC được nêu trong Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Quy chế công tác kiểm sát THADS, HC số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2019 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2020.

Bên cạnh đó, cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của VKSND trong công tác kiểm sát THADS, HC; tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ trong toàn Ngành, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc THADS, HC; tập trung kiểm sát chặt chẽ việc phong tỏa, cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế cho Nhà nước. Có các biện pháp tác động, đẩy nhanh tiến độ THAHC.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trong ngành KSND 

Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động THADS, HC. Kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật đã phát hiện trong quá trình kiểm sát THADS; chủ động tham mưu và kịp thời kiến nghị đối với Chủ tịch UBND và UBND trong công tác THAHC; kịp thời cung cấp thông tin, chuyển hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao xử lý đối với việc tổ chức thi hành án có dấu hiệu tội phạm.

Phối hợp với VKSND tối cao (Vụ 11) hoàn thiện Quy trình, kỹ năng kiểm sát THADS; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”.

Về nội dung đột phá, theo Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC, trong các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần xác định nội dung công tác đột phá trong năm 2020 là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; chú trọng kiểm sát việc thi hành án có liên quan đến thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; Kế hoạch số 198/KH-VKSTC-V11 ngày 5/12/2019 về việc thực hiện các kiến nghị Đoàn kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; chủ động kiến nghị để nâng cao chất lượng, số lượng thi hành các bản án, quyết định trong lĩnh vực này.

Ngoài nội dung trên, Hướng dẫn số 03/HD-VKSTC còn nêu rõ, tùy tình hình và điều kiện cụ thể của từng địa phương có thể lựa chọn nội dung công tác đột phá phù hợp.

P.V