Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch quy định về quan hệ phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật Thi hành án hình sự (THAHS) về THAHS tại cộng đồng giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao, VKSND tối cao để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối hợp trong việc thi hành một số quy định của Luật THAHS, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thông tư liên tịch này áp dụng đối với Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan THAHS, cơ quan được giao một số nhiệm vụ về thi hành án hình sự, Công an cấp xã.

Người được hưởng án treo; người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện THAHS tại cộng đồng.

Liên quan đến việc thi hành án đối với các trường hợp có quyết định của Toà án, Viện kiểm sát có thẩm quyền về hủy bản án, quyết định đang thi hành, dự thảo Thông tư liên tịch nêu rõ, đối với trường hợp này thì cơ quan THAHS Công an cấp huyện, cơ quan THAHS cấp quân khu chấm dứt việc thi hành án và thực hiện các thủ tục theo quyết định của Toà án, Viện kiểm sát.

Cơ quan THAHS sự Công an cấp huyện, cơ quan THAHS cấp quân khu làm thủ tục kết thúc việc thi hành án.

Về đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, theo dự thảo Thông tư liên tịch, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm nghĩa vụ lần thứ hai hoặc nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 2 (hai) lần trở lên, Công an cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã để báo cáo cơ quan THAHS Công an cấp huyện, gửi kèm các biên bản vi phạm, quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đơn vị quân đội báo cáo cơ quan THAHS cấp quân khu.

leftcenterrightdel
 VKSND cấp huyện trực tiếp kiểm sát việc THAHS tại tại UBND cấp xã. (Ảnh minh hoạ) 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của UBND cấp xã, đơn vị quân đội, cơ quan THAHS Công an cấp huyện, cơ quan THAHS cấp quân khu lập hồ sơ chuyển đến Tòa án đã ra quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện để xem xét, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện, đồng thời gửi 1 bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát cùng cấp với Tòa án.

Hồ sơ đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thực hiện theo Khoản 1 Điều 71 Luật THAHS.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư liên tịch còn quy định về việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt trong trường hợp người chấp hành án vi phạm pháp luật bị khởi tố hình sự.

Cụ thể, đối với án treo, cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện: Cơ quan THAHS Công an cấp huyện, cơ quan THAHS cấp quân khu tạm thời chưa cấp giấy và có văn bản thông báo cho Toà án đã ra quyết định thi hành án, VKSND cùng cấp về việc người chấp hành án đã chấp hành xong án phạt vi phạm pháp luật đã bị khởi tố.

Ngay sau khi nhận được kết quả cuối cùng của cơ quan tiến hành tố tụng, nếu kết luận người chấp hành án không phạm tội thì cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cho họ. Trong trường hợp này, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt phải ghi đúng ngày chấp hành xong án phạt của người chấp hành án.

Người được hưởng án treo thuộc trường hợp đang thực hiện thủ tục buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thuộc trường hợp đang làm thủ tục hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Nếu Toà án không chấp nhận đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện thì cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt.

P.V