leftcenterrightdel
 Một phiên tòa xét xử lưu động tại huyện Giao Thủy, Nam Định.

Cụ thể, vụ “Tranh chấp ngõ đi chung” giữa nguyên đơn, ông Phạm Văn Lễ, sinh năm 1959 và bị đơn, ông Nguyễn Quốc Doanh, sinh năm 1954, đều có địa chỉ xóm 8, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Vụ việc do TAND  huyện Giao Thủy thụ lý.

Qua công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án, VKSND huyện Giao Thủy thấy, trong vụ án này, công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính của bộ phận địa chính xã chưa làm đúng quy định của pháp luật. Khi lập hồ sơ địa chính, bộ phận địa chính xã không xác định vị trí, đo đạc số liệu thực tế dẫn đến việc cơ quan cấp trên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân không đúng với vị trí, diện tích đất trên thực tế mà hộ dân đang sử dụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự. Việc làm này vi phạm điểm 1 Mục IV Phần I Thông tư số 346 ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, nay là khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điểm 1 Mục IV Phần I Thông tư số 346 ngày 16/3/1998 của Tổng cục địa chính quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, quy định:

UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xét để xác định quyền sử dụng đất hợp pháp của từng chủ sử dụng đất trên từng thửa đất khi đăng ký đất ban đầu. Nội dung xét cụ thể là:

 Xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm sử dụng, những biến động phát sinh trong quá trình sử dụng;

 Xác định hiện trạng sử dụng về các mặt: mục đích sử dụng, ranh giới sử dụng, tình trạng tranh chấp và một số đặc điểm đặc biệt khác”.

Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.

 2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

 Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

b) Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc tại điểm a Khoản này, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

c) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai”.

 Từ những tồn tại nêu trên của công tác quản lý Nhà nước trong việc lập hồ sơ địa chính tại xã Hồng Thuận, để pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Viện trưởng VKSND huyện Giao Thủy kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy có biện pháp chỉ đạo cán bộ chuyên môn rà soát, khắc phục những tồn tại, kiểm tra, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã, tránh lặp lại tồn tại như đã nêu trên.

Hoài Thu