Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, VKSND huyện Quỳnh Phụ nhận thấy tình hình tội phạm giết người xảy ra trên địa bàn huyện các năm qua có xu hướng gia tăng.

Năm 2023 đã xảy ra 7 vụ, làm 6 người chết, 2 người bị thương, tăng 3 vụ so với năm 2022 và tăng 5 vụ so với năm 2021; đã khởi tố hình sự 6 vụ/6 bị can, Cơ quan điều tra cấp trên khởi tố 1 vụ/1 bị can.

Các vụ án xảy ra do nhiều nguyên nhân như túng quẫn về kinh tế 1 vụ, mâu thuẫn gia đình 2 vụ, mâu thuẫn xã hội 3 vụ, chống người thi hành công vụ 1 vụ, trong đó có 4 vụ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, làm 4 người chết.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Quỳnh Phụ họp triển khai nhiệm vụ.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong quan hệ dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình... chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; công tác hòa giải ở cơ sở chưa kịp thời; các biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường và mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở một số địa phương hoạt động chưa hiệu quả…

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm giết người trên địa bàn huyện vẫn có những diễn biến phức tạp, các đối tượng cho vay lãi nặng dùng nhiều thủ đoạn, chiêu trò để thu hồi nợ... dễ phát sinh các mâu thuẫn; một bộ phận thanh, thiếu niên lười lao động, thích ăn chơi, hưởng thụ, thường xuyên tụ tập sử dụng rượu, bia, chất kích thích nên dễ bị kích động, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực...

Từ những nguyên nhân, điều kiện và dự báo tình hình như trên, VKSND huyện Quỳnh Phụ đã ban hành văn bản số 04/KN-VKSQP, kiến nghị đối với Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người, làm giảm căn bản nguyên nhân, điều kiện phát sinh loại tội phạm.

Việc ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm của VKSND huyện Quỳnh Phụ là thực hiện chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Ngành trong việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

V.Q