Quyền kiến nghị là một trong những quyền năng pháp lý của Viện kiểm sát khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với các cơ quan tư pháp nói riêng và các cơ quan, tổ chức hữu quan nói chung. Thực tế cho thấy hoạt động kiến nghị của Viện kiểm sát đã góp phần chấn chỉnh, khắc phục hoạt động tố tụng của các cơ quan tư pháp, góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách về quản lý Nhà nước.

Thực hiện chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao; kế hoạch công tác của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, VKSND TP Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện quyền kiến nghị này ngay từ những tháng đầu năm công tác.     

leftcenterrightdel
 VKSND TP Hà Tĩnh tích cực, chủ động phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp.

Theo đó, VKSND TP Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng, ban hành các kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2024, VKSND TP Hà Tĩnh đã ban hành 1 kiến nghị vi phạm đối với cơ quan Cảnh sát điều tra, 3 kiến nghị vi phạm đối với Tòa án cùng cấp, ban hành 1 kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và 2 kết luận có nội dung kiến nghị đối với Chủ tịch UBND một số xã, phường trên địa bàn. Các kiến nghị, kết luận có nội dung kiến nghị của VKSND TP Hà Tĩnh được các cơ quan, đơn vị chấp nhận, tiếp thu và có văn bản trả lời.

Hoạt động kiến nghị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đã góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn quyền năng này, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.                                                                                                   

Thương Huyền