leftcenterrightdel
 Một buổi làm việc với Cơ quan Công an huyện Tân Phú Đông.

Trong thời gian qua, nhìn chung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đã thực hiện đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong hoạt động  tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vẫn còn một số hạn chế và vi phạm.

Cụ thể, vi phạm về thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố: Cơ quan điều tra gửi thông báo kết quả tiếp nhận không đúng thời gian quy định (vi phạm khoản 5 Điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự).

Vi phạm về thời hạn gửi Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cụ thể: Cơ quan điều tra gửi tài liệu và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự không đúng thời gian quy định (Vi phạm khoản 1 Điều 158 Bộ luật tố tụng hình sự).

Nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Tân Phú Đông đã kiến nghị đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú Đông chỉ đạo cho Điều tra viên khắc phục những vi phạm nêu trên theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và được chấp nhận.

Quốc Nam - TP