leftcenterrightdel
 Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra thuế là 6.019 tỉ đồng, trong 3 tháng của năm 2024.

Ngoài ra, theo số liệu của Tổng cục Thuế vừa thông tin cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 10,3% kế hoạch năm 2024, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 64.079 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2023.

Về thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024, số thu nợ thuế ước đạt 26.868 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỉ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó, nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỉ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Cũng theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỉ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế GTGT theo Nghị định 44/2023 và Nghị định 94/2023 ước khoảng 8.200 tỉ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỉ đồng.

Nguyễn Anh