Thừa Thiên Huế cần chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường đầu tư, văn hóa