“Tuýt còi” chương trình họp báo cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam hoàn vũ”