Theo đó, thực hiện như sau:
- Đối với các đơn vị sử dụng lao động: Để gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023, đơn vị phải nộp tiền BHXH, BHYT của tháng 12/2022 trước ngày 25/12/2022.

Trường hợp đến hết ngày 31/12/2022, nếu đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT tháng 12/2022 thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.

- Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo: chuyển tiền và nộp hồ sơ mua thẻ BHYT HSSV năm học 2022 - 2023 trước ngày 25/12/2022 để thẻ BHYT có giá trị từ 01/01/2023.

leftcenterrightdel
 Trường hợp đến hết ngày 31/12/2022, nếu đơn vị còn nợ tiền BHXH, BHYT tháng 12/2022 thì chưa được gia hạn thẻ BHYT.

Trường hợp cơ sở giáo dục và đào tạo lập Mẫu D03-TS không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn, yêu cầu phải chuyển tiền trước ngày 31/12/2022 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2023 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2023.

- Đối với các đơn vị quản lý người tham gia BHYT và Tổ chức dịch vụ thu BHYT: hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2022 trước ngày 25/12/2022. Trong tháng 12/2022 phải lập Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) để cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01/01/2023 cho đối tượng kịp thời.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu các đơn vị, tổ chức nộp hồ sơ và chuyển tiền đúng, đủ theo hướng dẫn trên. Trường hợp chậm trễ, gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia thì đơn vị, tổ chức quản lý người tham gia phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.

 

Ngọc Anh