Theo Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND, 3 nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cụ thể, với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 118/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh gồm: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận.

Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm: người chưa tham gia BHYT; người đang được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đang tham gia BHYT hộ gia đình.

Người thuộc các xã An toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (9 xã An toàn khu thuộc huyện Nho Quan theo Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Bình) bao gồm người chưa tham gia BHYT; người đang được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; người đang tham gia BHYT hộ gia đình; HSSV.

leftcenterrightdel
  3 nhóm đối tượng có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ 100% kinh phí đóng BHYT. Ảnh minh hoạ

Người dân thuộc đối tượng nêu trên đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đề nghị UBND cấp xã cấp thẻ BHYT. Thẻ BHYT của các đối tượng trên sẽ có giá trị sử dụng từ tháng UBND cấp xã gửi danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho cơ quan BHXH.

Trước đó, HĐND tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết để đóng và hỗ trợ đóng cho nhiều nhóm đối tượng tham gia BHYT cụ thể như sau: Người cận nghèo được ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 25%, ngân sách huyện hỗ trợ 5% mức đóng; người cao tuổi từ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng; HSSV đang theo học tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh được ngân sách tỉnh hỗ trợ 20%, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng.

Ngọc Anh