Người dân Hà Nội dùng giấy đi đường không đúng mẫu có bị xử phạt