Người dân đi đăng kiểm phương tiện cần những giấy tờ gì theo quy định mới nhất