Viện kiểm sát phân công Kiểm sát viên tham gia 100 phiên tòa, phiên họp
Viện kiểm sát phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp31/01/2020 09:55
20 hoạt động của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm
20 hoạt động của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm30/10/2019 14:22
Tập huấn công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm khi tham gia phiên tòa
Tập huấn công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm khi tham gia phiên tòa03/06/2019 18:02
Phiên tòa có nhiều bị cáo thuộc hộ nghèo tham gia đánh bạc
Phiên tòa có nhiều bị cáo thuộc hộ nghèo tham gia đánh bạc08/05/2019 06:37
VKSND huyện Bảo Yên phối hợp với Tòa án cùng cấp xét xử rút kinh nghiệm 3 vụ án hình sự
VKSND huyện Bảo Yên phối hợp với Tòa án cùng cấp xét xử rút kinh nghiệm 3 vụ án hình sự14/04/2019 11:02

Viện kiểm sát phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp

(BVPL) - Tại Hướng dẫn số 02 HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020, VKSND tối cao đã nêu lên các nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này. Trong đó, phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự.