Thực hiện chủ trương của lãnh đạo VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đào tạo, tự đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên thông qua hoạt động xét xử các phiên tòa, Phòng kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và việc khác (Phòng 9) VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hai phiên tòa xét xử các vụ việc dân sự, hành chính. Tại các phiên tòa đều có các Kiểm tra viên tham gia cùng Kiểm sát viên trung cấp để học tập, rút kinh nghiệm.

leftcenterrightdel
 Phòng 9 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tham gia các phiên tòa xét xử các vụ việc dân sự, hành chính.

Việc tăng cường Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên tham gia các phiên tòa dân sự, hành chính nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKS của Viện trưởng VKSND tối cao; Nghị quyết số 75-NQ-/BCSĐ của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế về lựa chọn, bố trí, đào tạo, tự đào tạo đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ đảm nhiệm khâu công tác này. 

Thông qua việc được phân công tham gia cùng các Kiểm sát viên trung cấp xét xử các vụ án, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên được nghiên cứu nội dung, nắm rõ bản chất vụ việc và phụ giúp Kiểm sát viên trong việc lập hồ sơ, xây dựng dự thảo đề xuất, bài phát biểu.

leftcenterrightdel
 Sau mỗi phiên tòa, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tự rút ra được bài học, kinh nghiệm cho bản thân.

Tại phiên tòa được trực tiếp nghe các đương sự trình bày, ghi chép nội dung, diễn biến phiên tòa, kết luận của HĐXX, từ đó mỗi Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tự rút ra được bài học, kinh nghiệm cho bản thân, hình thành kỹ năng, thao tác thuần thục và nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trương Phước Đức