Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 27/3/2023 của Ban cán sự đảng VKSND TP Đà Nẵng về việc bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên tham gia phiên tòa để tăng cường công tác tự đào tạo, tự bồi dưỡng nhằm thực hiện đúng Chỉ thị số 07/CT-VKSTC về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo và Công văn số 1065/VKSTC-V15 của VKSND tối cao về phân công hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị, VKSND TP Đà Nẵng họp lãnh đạo các đơn vị cấp phòng để tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy định tạm thời về phân công Kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại TAND TP Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, đại diện phòng Tổ chức cán bộ VKSND TP Đà Nẵng đã báo cáo dự thảo quy định tạm thời về phân công Kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại TAND TP Đà Nẵng. Sau đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị cấp phòng và các đồng chí lãnh đạo VKSND TP đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức họp tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy định tạm thời về phân công Kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại TAND TP Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng kết luận, theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm sát viên: “Trong vụ việc có nhiều Kiểm sát viên tham gia giải quyết thì Kiểm sát viên ở ngạch thấp hơn phải tuân theo sự phân công, chỉ đạo của Kiểm sát viên ở ngạch cao hơn.”. Đồng thời tại khoản 4, Điều 5 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử án hình sự ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-VKSTC ngày 18/12/2017 của VKSND tối cao quy định “Trường hợp vụ án có nhiều Kiểm sát viên tham gia giải quyết thì Kiểm sát viên ở ngạch thấp hơn phải tuân theo sự phân công, chỉ đạo của Kiểm sát viên ở ngạch cao hơn. Trường hợp vụ án có nhiều Kiểm sát viên cùng ngạch tham gia giải quyết thì Viện trưởng quyết định phân công một Kiểm sát viên chịu trách nhiệm chính.” và theo khoản 2, Điều 7 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của VKSND tối cao quy định “Trường hợp vụ án, vụ việc có nhiều Kiểm sát viên, Kiểm tra viên cùng tham gia giải quyết thì trong quyết định phân công phải ghi rõ phân công Kiểm sát viên thụ lý chính. Tại Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát quân sự trung ương, Kiểm sát viên thụ lý chính là Kiểm sát viên cao cấp trở lên; tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu, Kiểm sát viên thụ lý chính là Kiểm sát viên trung cấp trở lên; tại Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát quân sự khu vực, Kiểm sát viên thụ lý chính là Kiểm sát viên sơ cấp trở lên.  Kiểm sát viên thụ lý chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện về việc giải quyết vụ án, vụ việc.”. Do đó, việc ban hành quy định tạm thời về phân công Kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại TAND TP Đà Nẵng là hoàn toàn có cơ sở và không trái với các quy định của pháp luật và quy chế của Ngành.

Quy định tạm thời về phân công Kiểm sát viên sơ cấp tham gia phiên tòa, phiên họp tại TAND TP Đà Nẵng được ban hành sẽ là cơ sở để thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng chuyên nghiệp, vượt khó nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên có bản lĩnh nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tạo ra động lực phát triển từ công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng giao cho phòng Tổ chức cán bộ VKSND TP Đà Nẵng hoàn thành dự thảo, trình ký ban hành trong tuần để triển khai thực hiện.


Hoàng Vũ Thành- VKSND TP Đà Nẵng