20 hoạt động của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm
20 hoạt động của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự thẩm30/10/2019 14:22
Tuân thủ nguyên tắc hoạt động của KSV khi kiểm sát hoạt động tư pháp
Tuân thủ nguyên tắc hoạt động của KSV khi kiểm sát hoạt động tư pháp06/10/2019 13:14
Bảo đảm sự vô tư, khách quan, kịp thời trong tố tụng dân sự
Bảo đảm sự vô tư, khách quan, kịp thời trong tố tụng dân sự12/07/2019 10:56
Tập huấn công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm khi tham gia phiên tòa
Tập huấn công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục thẩm khi tham gia phiên tòa03/06/2019 18:02
Trao đổi bài viết   rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm
Trao đổi bài viết "...rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự thẩm"05/04/2019 08:32
Trao đổi về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự sơ thẩm
Trao đổi về việc rút một phần yêu cầu khởi kiện của đương sự tại phiên tòa dân sự thẩm03/04/2019 14:25
Thi xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm án dân sự, hành chính
Thi xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa thẩm án dân sự, hành chính22/03/2019 11:00
Tổ chức cuộc thi viết Bài phát biểu tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự
Tổ chức cuộc thi viết "Bài phát biểu tại phiên tòa xét xử thẩm vụ án dân sự"09/05/2018 09:09

20 hoạt động của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm

(BVPL) - Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên (KSV) tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm (ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-VKSTC ngày 4/10/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao) đã đề cập cụ thể về 6 hoạt động của KSV trước phiên tòa, 10 hoạt động tại phiên tòa và 4 hoạt động sau phiên tòa.