leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm.

Vụ án do Kiểm sát viên Trần Thị Ngọc Tuyền tham gia kiểm sát xét xử sơ thẩm, có sự tham dự của các đồng chí Kiểm sát viên của VKSND các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, thành phố Mỹ Tho cùng Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị.

Sau khi phiên tòa được tổ chức, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Văn Dũng – Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Đông đã tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm theo đúng Hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao để cho các đồng chí tham dự, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn.

Vụ án được lựa chọn tổ chức rút kinh nghiệm có tính chất phức tạp, có luật sư tham gia, đáp ứng được tiêu chí để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Trước khi tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên chuẩn bị chu đáo việc kiểm sát tham gia xét xử, tại phiên tòa, Kiểm sát viên thể hiện một cách tự tin, chủ động, tích cực tham gia hỏi để làm rõ những tình tiết của vụ án, thể hiện tốt chức năng, vai trò của Viện kiểm sát tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, phát biểu quan điểm một cách rõ ràng, rành mạch, thuyết phục, đề xuất quan điểm giải quyết phù hợp với quyết định giải quyết vụ án của Hội đồng xét xử sơ thẩm.

leftcenterrightdel
 Tổ chức phiên họp rút kinh nghiệm tại VKSND huyện Gò Công Đông.

Các đồng chí tham dự phiên tòa cũng có nhiều ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm về những mặt làm được, chưa làm được của Kiểm sát viên tham gia kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Các đồng chí tham dự phiên tòa đều nhận thức việc học tập trực tiếp tại phiên tòa có ý nghĩa thiết thực giúp cho Kiểm sát viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là kỹ năng xét hỏi, xử lý tình huống, cách ứng xử cũng như rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp của Kiểm sát viên tại phiên tòa, góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhiệm vụ chung của Ngành trong tình hình mới.

Ngọc Tuyền - MP