leftcenterrightdel
 VKSND TP Mỹ Tho tập huấn công tác Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm khi tham gia phiên tòa

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự) là công tác thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án kịp thời, đúng pháp luật.

Phạm vi của công tác này bắt đầu từ khi Tòa án thông báo trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự, đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự hoặc từ khi Tòa án thông báo thụ lý vụ việc dân sự đến khi bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà không có kháng nghị, không có yêu cầu, kiến nghị, đề nghị xem xét lại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Đối với đơn vị VKSND TP Mỹ Tho, do yêu cầu công tác trong những năm gần đây KSV được phân công phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự luôn thay đổi, hàng năm phải phân công lại trong khi chức năng, nhiệm vụ của công tác này rất rộng.

Đội ngũ KSV tại đơn vị ngoài nhiệm vụ phụ trách chính ở từng bộ phận công tác còn phải thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, trong đó có kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Do vậy, khi được phân công tham gia xét xử tại phiên tòa dân sự KSV còn gặp nhiều lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì, làm như thế nào,... trong khi những vụ án có KSV tham gia phiên tòa thì tòa án chỉ bắt đầu chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu kèm quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan, quy chế của Ngành, lãnh đạo VKSND TP Mỹ Tho đã tổ chức tập huấn công tác “Kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm khi Viện kiểm sát tham gia phiên tòa”. Qua đó giúp cho KSV nghiên cứu hồ sơ một cách dễ dàng, theo trình tự, có hệ thống, để kiểm sát việc tuân theo pháp luật và nắm chắc nội dung vụ án. Khi tham gia xét xử tại phiên tòa ý kiến phát biểu của KSV có căn cứ được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Thanh Phong - Tống Nhân