leftcenterrightdel
Phiên tòa dân sự sơ thẩm. Ảnh minh họa

Theo quan điểm của tôi: Tất cả các nội dung yêu cầu khởi kiện dù đương sự đã rút một phần trước khi mở phiên tòa hay tại phiên tòa đều phải được tuyên tại phần Quyết định của Bản án. Vì các căn cứ sau:

- Tại Điều 32 của Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, quy định:

Trường hợp đương sự rút một phần yêu cầu trước và tại phiên tòa, thì Tòa án ghi vào phần nhận định và quyết định trong bản án, quyết định về việc rút yêu cầu đó của đương sự.

- Trong Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/1/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao, ban hành 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự cũng không có mẫu đình chỉ giải quyết một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ có mẫu “đình chỉ giải quyết vụ án dân sự”.

- Tại Câu số 15 của Văn bản số 02/GĐ-TANDTC ngày 19/9/2018, Giải đáp một số vấn đề về tố tụng Hành chính.

15. Trước khi Tòa án có quyết định đưa vụ án ra xét xử, người khởi kiện rút một phần yêu cầu khởi kiện; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rút yêu cầu độc lập thì Tòa án có phải ban hành quyết định đình chỉ đối với phần yêu cầu đã rút không?

Trường hợp này, Tòa án không ban hành quyết định đình chỉ đối với phần yêu cầu đã rút mà Hội đồng xét xử nhận định về việc người khởi kiện rút một phần yêu cầu khởi kiện; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan rút yêu cầu độc lập và quyết định đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện, đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập đó trong bản án.

Như vậy, việc tuyên đình chỉ một phần yêu cầu của đương sự tại phần Quyết định của bản án là phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và là cách hiểu đầy đủ, cần được thống nhất trong việc giải quyết các vụ án dân sự.

Khắc Tín – Viện KSND thị xã Cai Lậy, Tiền Giang