Quyết định số 400/QĐ-VKSTC nêu rõ, công nhận 125 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong ngành KSND năm 2023 đối với 523 tác giả, đồng tác giả (có danh sách kèm theo).

leftcenterrightdel
 Danh sách sáng kiến của một số tác giả, nhóm tác giả trong ngành KSND.
leftcenterrightdel
 Danh sách sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả thuộc Vụ 5, VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Danh sách sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Danh sách sáng kiến của tác giả, nhóm tác giả thuộc Vụ 3, VKSND tối cao.

Trước đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-VKSTC ngày 17/7/2023 công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) năm 2023 (đợt 1). Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng sáng kiến ngành KSND, Viện trưởng VKSND tối cao đã công nhận 28 sáng kiến đối với 144 tác giả, đồng tác giả trong Ngành.

Theo Quy chế của Ngành quy định, sáng kiến là những giải pháp về kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định, được người đứng đầu cơ quan, đơn vị công nhận.

Nội dung sáng kiến liên quan đến hoạt động của ngành KSND, bao gồm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Ngành; công tác phối hợp nhằm thúc đẩy quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định của pháp luật; các hoạt động khác của Ngành.

Xem toàn bộ danh sách sáng kiến tại đâydanh-sach.xlsx

P.V