leftcenterrightdel
 Đoạn đường NTM qua cổng thôn Hoàng Pha, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (ngày 22/12/2023) - người dân cho biết, dự án tạm dừng thi công trước thời gian ghi nhận hơn 1 tháng. 

Từ cuối năm 2019, sau khi hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là: NTM) tại 139/139 xã, thì thành phố Hải Phòng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM kiểu mẫu và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2020-2025. Đây là bước tiến đột phá của thành phố Hải Phòng với mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực nông thôn; rút ngắn khoảng cách với thành thị.

Giai đoạn 2020-2023, huyện Thủy Nguyên được thành phố Hải Phòng lựa chọn, đầu tư 25/35 xã “xây dựng NTM kiểu mẫu”; trong đó có 7 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2022. 

 Năm 2023, huyện Thủy Nguyên tập trung đầu tư 219 công trình NTM kiểu mẫu tại 10 xã, gồm: Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Kiền Bái, Thiên Hương, Lâm Động, Hoàng Động, Hoa Động, Tân Dương, Thủy Sơn, Đông Sơn, với tổng kinh phí trên 1.250 tỉ đồng.

Ngày 31/8/2023, UBND huyện Thủy Nguyên đã tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng NTM tại 5 xã, gồm: Tân Dương, Lâm Động, Hoàng Động, Thiên Hương và Kiền Bái.

5 xã còn lại là Quảng Thanh, Mỹ Đồng, Hoa Động, Thủy Sơn và xã Đông Sơn của huyện Thủy Nguyên tiếp tục khởi công các dự án đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu trong dịp Quốc khánh 2/9/2023.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, kể từ khi UBND huyện Thủy Nguyên tổ chức khởi công, các dự án xây dựng công trình NTM kiểu mẫu của 10 xã kể trên thì đơn vị trúng thầu đã triển khai xây dựng.

Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, cuối tháng 11/2023, Dự án xây dựng NTM kiểu mẫu của một số xã: Thiên Hương, Hoàng Động, Hoa Động… đang thi công bất ngờ bị tạm dừng.

Cùng với việc một số dự án bị tạm dừng, thì UBND huyện Thủy Nguyên lại cho công bố 5 quyết định hủy bỏ phương án hỗ trợ công trình vật kiến trúc trên đất trong chỉ giới thi công thực hiện Dự án đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu của 5 xã là: Thiên Hương, Mỹ Đồng, Hoa Động, Hoàng Động và xã Lâm Động.

leftcenterrightdel
 Đoạn đường xóm 4 xã Hoàng Động ra Trạm biến thế Hoàng Pha cũng không có đơn vị thi công (ngày 22/12/2023)

Cụ thể, ngày 17/11/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, Nguyễn Văn Viển  ký Quyết định số 9779, về việc hủy Quyết định số 5290 được ký vào ngày 26/6/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên về phê duyệt phương án hỗ trợ công trình vật kiến trúc trên đất trong chỉ giới thi công thực hiện Dư án đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu của xã Mỹ Đồng, do chính ông Nguyễn Văn Viển Ký.

Tiếp đến ngày 12/12/2023, UBND huyện Thủy Nguyên ra tiếp 4 quyết định do chính Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Viển ký để hủy bỏ 4 quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ công trình vật kiến trúc trên đất trong chỉ giới thi công thực hiện Dư án đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu của 4 xã gồm: Hoa Động, Hoàng Động, Lâm Động, Thiên Hương (do chính ông Viển ký trước đó vào ngày 26/6/2023).

Lý do để hủy bỏ các quyết định kể trên là “Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt”. Trong các quyết định hủy bỏ, UBND huyện Thủy Nguyên chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã được UBND huyện phê duyệt trước đó cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Ngày 15/12/2023, UBND huyện Thủy Nguyên có các quyết định phê duyệt phương án hỗ trợ công trình vật kiến trúc trên đất trong chỉ giới thi công thực hiện Dư án đầu tư xây dựng NTM kiểu mẫu để thay thế cho 5 quyết định bị hủy bỏ vào ngày 12/12/2023.

leftcenterrightdel
 Cần làm rõ một số vấn đề xây dựng nông thôn mới ở huyện Thủy Nguyên.

Trước vấn đề bạn đọc phản ánh và đề nghị được làm rõ như: Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt mà dự án đã được động thổ thi công? Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật có cuộc làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Viển - Phó Chủ tịch huyện Thủy Nguyên cho biết, một số dự án xây dựng công trình NTM kiểu mẫu trên địa bàn bị tạm dừng gần 2 tháng vì lý do giãn chi chứ không liên quan đến việc hủy bỏ phương án hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Về việc chưa có Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt mà dự án đã được động thổ thi công, Phó Chủ tịch huyện Thủy Nguyên cho biết, đây là dự án xây dựng công trình NTM kiểu mẫu, không có thu hồi đất, mà chỉ vận động người dân hiến đất, Nhà nước chỉ hỗ trợ vật kiến trúc trên đất. Do vậy Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt chỉ để sau này làm căn cứ điều chỉnh địa giới đất cho người dân.

Phóng viên đặt câu hỏi: Ngày 17/11/2023, UBND huyện Thủy Nguyên có quyết định hủy bỏ phương án hỗ trợ ở xã Mỹ Đồng, tiếp đến ngày 12/12/2023, UBND huyện Thủy Nguyên có 4 quyết định hủy bỏ phương án hỗ trợ ở xã Thiên Hương, Hoàng Động, Hoa Động, và Lâm Động. Nhưng đến ngày 15/12/2023, UBND huyện đã có các quyết định thay mới và đa phần số tiền hỗ trợ và giải phóng mặt bằng giảm gần 1 nửa. Vậy, thời điểm có quyết định mới thì Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt chưa?

Theo UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, các Bản trích đo địa chính tỷ lệ 1/500 phục vụ dự các án đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt có cái vào tháng 10 và có cái vào tháng 11/2023.

Tại sao mãi đến tháng 12/2023, UBND huyện Thủy Nguyên mới có các quyết định hủy bỏ? UBND huyện Thủy Nguyên trả lời, do đặc thù dự án NTM vừa làm vừa vận động người dân và quá trình vừa làm vừa điều chỉnh nên đến tháng 12/2023 mới có các quyết định hủy bỏ.

Tại các quyết định phê duyệt cũ, có 2 số tiền là tiền hỗ trợ vật kiến trúc trên đất và tiền giải phóng mặt bằng. Nhưng tại quyết định hủy bỏ, huyện Thủy Nguyên chỉ yêu cầu thu hồi tiền hỗ trợ vật kiến trúc trên đất.

leftcenterrightdel
 Đoạn đường thôn 2, xã Lâm Động qua cánh đồng không có đơn vị thi công (ngày 22/12/2023).

Ví dụ như xã Hoàng Động, ngày 26/6/2023, UBND huyện Thủy Nguyên có quyết định 5285 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ công trình, vật kiến trúc trên diện tích 2.360,0m2 đất của 192 hộ gia đình, cá nhân và kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án với số tiền trên 9.381.981.439 đồng (trong đó, kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc là 9.108.719.439 đồng; kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng là 273.262.000 đồng).

UBND huyện Thủy Nguyên yêu cầu, trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định này được ban hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm: Chuyển kinh phí hỗ trợ để chi trả trực tiếp các hộ dân vào tài khoản số 3741.0... của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tại Kho bạc Nhà nước Thủy Nguyên với số tiền là: 9.108.719.439 đồng; Chuyển kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng vào tài khoản số 3742.0... của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tại Kho bạc nhà nước Thủy Nguyên với số tiền: 273.262.000 đồng; Giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã Hoàng Động và các đơn vị liên quan thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, trong quyết định hủy bỏ ngày 12/12/2023, UBND huyện Thủy Nguyên chỉ yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển trả số tiền 9.108.719.439 đồng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, còn số tiền 273.262.000 đồng – kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng không thấy nhắc đến.

Theo Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên cho biết, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chưa chuyển kinh phí tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng nên trong quyết định hủy không đề cập đến.

Một số nghi vấn về xây dựng công trình NTM đã được UBND huyện Thủy Nguyên nói rõ. Tuy nhiên để khách quan, thì cần có sự thanh tra, kiểm tra từ UBND thành phố Hải Phòng để người dân tin tưởng và đồng thuận cao về cách làm xây dựng NTM ở huyện thủy Nguyên.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật có nhận được đơn thư bạn đọc tại xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), kiến nghị việc UBND xã Thiên Hương không làm thủ tục xác nhận thừa kế và tách bìa cho bà Đào Thị Thiên Hương và anh trai (bố mẹ của bà Hương đã qua đời). Lý do được cán bộ xã cho biết, đất nhà bà Hương không đủ điều kiện tách thửa vì có đường ngõ xóm thuộc dự án đường nông thôn mới đi qua lấy một phần diện tích đất mà bố mẹ bà Hương để lại (đoạn đường từ Trạm y tế xã đi Thôn 8). Đồng thời yêu cầu gia đình bà Hương phải hiến đất xong mới đo đạc và cho tách thửa. Theo đơn kiến nghị này, gia đình bà Hương cho rằng, đường nông thôn mới qua đất của bố mẹ bà để lại chưa đủ điều kiện để sửa chữa, mở rộng nâng cấp vì mới hoàn thành vào cuối năm 2017 đến nay chưa đủ 8 năm theo quy định). Và nếu đủ điều kiện sửa chữa cũng chỉ làm 3,5m chứ không mở rộng thành 5,5m. Đồng thời lãnh đạo xã tham mưu mở rộng đường về phía bên có nhiều hộ dân, đất thổ cư chứ không lấy về phía đất nông nghiệp, đất công ích gây lãng phí ngân sách nhà nước cho việc đền bù.
Hoàng Hưng - Phạm Thịnh