leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố bản Cáo trạng truy tố bị cáo tại phiên tòa.

Theo tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ ngày 7/8/2023 đến ngày 13/8/2023, Trần Văn D đã tự thuê Ngô Văn S, Thào Văn S, Vừ Văn S, Dương Văn T, Dương Văn D, Vừ Văn T, Vừ Văn P, Vừ Văn M, Vừ Văn S, Vừ Văn H phát, phá tổng diện tích 2.850m2 rừng đặc dụng thuộc lô 9, 10, 11 khoảnh 1, tiểu khu 77 (theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể ban hành theo Quyết định 1794/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn) do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý, gây thiệt hại về lâm sản gồm 6 cây gỗ thuộc nhóm VII, VIII qua định giá theo kết luận số 04 ngày 5/6/2023 của Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn có tổng giá trị là 440.300 đồng.

Trong quá trình điều tra, truy tố, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tự nguyện bồi thường toàn bộ số lâm sản bị thiệt hại là 440.300 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn để bồi thường cho UBND tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ vào quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, xét nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Trần Văn D 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng; đồng thời, phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng để sung công quỹ Nhà nước.

Phiên tòa diễn ra đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển hệ sinh thái rừng cho quần chúng nhân dân. Qua đó, tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của các Cơ quan tư pháp.

Hoàng Thuyên