Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo các VKSND cấp cao; lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; lãnh đạo đơn vị, trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tập thể Ban Giám hiệu các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong Ngành…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính từ trụ sở VKSND tối cao đến 80 điểm cầu trong toàn Ngành với 457 người tham dự.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt các nội dung liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với đội ngũ lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh trong ngành KSND. Cụ thể, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã quán triệt nội dung về thực hiện vai trò, nhiệm vụ công tác Đảng; hoạt động của Ban cán sự đảng VKSND và người đứng đầu các cấp về công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và việc quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, các quy định của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của Ngành; các chủ trương, Nghị quyết của Ban cán sự đảng VKSND tối cao; đồng thời lưu ý một số vấn đề trong việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức.

Cùng với đó, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt nội dung trong việc đánh giá và lựa chọn đúng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu các cấp kiểm sát và công chức có chức danh tư pháp trong cấp mình quản lý; mối quan hệ của lãnh đạo các cấp kiểm sát, nhất là người đứng đầu với cấp uỷ và các cơ quan tư pháp cùng cấp; công tác quản lý, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo, quán triệt các nội dung tại Hội nghị.  

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, người đứng đầu các cấp kiểm sát cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; gương mẫu, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ.

Cùng với đó, người đứng đầu phải tâm huyết, bản lĩnh, trách nhiệm và công bằng; phải biết lắng nghe và khi giải quyết công việc phải đảm bảo các yêu cầu “Chính trị - Pháp luật - Nghiệp vụ”. Và, trên tất cả là phải biết đặt lợi ích chung lên trên hết, luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” làm kim chỉ nam trong lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Với sự chia sẻ, cung cấp kiến thức, thông tin đồng thời cũng là sự động viên và đặt ra những yêu cầu đối với đội ngũ cán cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp, những nội dung mà đồng chí Viện trưởng truyền đạt tại Hội nghị đã quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND, về cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Từ đó, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cấp Vụ, lãnh đạo VKSND cấp cao và lãnh đạo VKSND cấp tỉnh; đồng thời góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo yêu cầu, sau Hội nghị, các đại biểu tham dự sẽ viết bài thu hoạch, trong đó đánh giá những kết quả đạt được, kiến nghị, đề xuất những giải pháp, biện pháp, cách làm tốt, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành để góp phần xây dựng ngành KSND ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Đắc Thái