Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo, công chức Viện cấp cao 1 cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Vụ 8, VKSND tối cao.

Cùng dự Hội nghị trực tuyến còn có lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, kiểm sát án hình sự Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, khu vực; VKSND cấp tỉnh, cấp huyện…

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao giới thiệu một số nội dung cần lưu ý khi kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện; điểm lại một số kết quả công tác đặc xá và kiểm sát đặc xá năm 2021.

Theo đó, trong những năm qua, ngành KSND luôn chú trọng đến việc bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện công tác kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước hạn có điều kiện nhằm đảm bảo chính sách hình sự được thực hiện nghiêm minh, đúng pháp luật. Thông qua hoạt động kiểm sát kịp thời phát hiện, kháng nghị yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền đưa vào danh sách xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn; kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm pháp luật, tồn tại trong quá trình xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Cùng với đó, Lãnh đạo Vụ 8, VKSND tối cao cũng đã quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 28/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự; một số vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kiểm sát áp dụng và thi hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Đồng thời, nghe quán triệt những Nghị định, Thông tư và giới thiệu một số nội dung mới cơ bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019 liên quan đến công tác kiểm sát. Cụ thể, công tác thi hành án phạt tù hiện nay được hướng dẫn thi hành theo một số văn bản gồm: Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 9/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự, có hiệu lực từ ngày 25/12/2020.

Thông tư liên tịch số 01/2020 ngày 17/6/2020 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, TAND tối cao và VKSND tối cao quy định về việc phối hợp trích xuất phạm nhân, học sinh đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử, có hiệu lực từ ngày 1/8/2020.

Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 12/8/2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù, có hiệu lực từ ngày 1/10/2021.

Thông tư liên tịch số 02/2021 ngày 12/8/2021 của TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục tạm đình chỉ, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, có hiệu lực từ ngày 1/10/2021…

Hội nghị cũng nghe một số tham luận của VKSND các địa phương; đồng thời nghe Vụ 8, VKSND tối cao giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự mà ngành KSND đạt được trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho biết, những năm gần đây, Viện trưởng VKSND tối cao luôn quan tâm, theo dõi tình hình và kết quả hoạt động công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021, Viện trưởng đã ký, ban hành 3 Chỉ thị chuyên đề về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự để chỉ đạo toàn Ngành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác, điều này cho thấy sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo VKSND tối cao cũng như của toàn Ngành đối với lĩnh vực công tác này.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và nội dung tài liệu của Hội nghị; đề cập đến một số mặt còn tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thời gian qua, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cho rằng, các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong toàn Ngành nhất là Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phải nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, bởi nếu làm tốt công tác này thì không chỉ góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị giam, giữ và chấp hành án hình sự mà còn nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của ngành KSND trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chia sẻ với những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, để công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thời gian tới được tốt hơn, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí lưu ý, Viện kiểm sát các cấp cần chủ động đề ra các biện pháp, cách làm hiệu quả, nắm vững các nội dung về vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong lĩnh vực công tác này, đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, các Viện kiểm sát cần kịp thời phát hiện các biện pháp, cách làm hay để nhân rộng trong Ngành, kịp thời khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tin tưởng, với sự nỗ lực, quyết tâm, thời gian tới công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự trong ngành KSND sẽ tiếp tục có sự đột phá, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của VKSND.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nêu rõ, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị tập huấn toàn Ngành về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự đã hoàn thành đúng chương trình và tiến độ đề ra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ 8, VKSND tối cao và các đơn vị liên quan để Hội nghị tập huấn được tổ chức thành công, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp nghiên cứu, vận dụng các nội dung của Hội nghị vào thực tiễn công tác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự của ngành KSND trong thời gian tới.

Trong đó, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp cần quán triệt đầy đủ nội dung tại Chỉ thị công tác năm 2021 của Ngành, các Chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSND tối cao trong lĩnh vực công tác này đến đội ngũ công chức, Kiểm sát viên để thống nhất nhận thức, nắm rõ và tổ chức thực hiện được tốt hơn.

Lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu, sau Hội nghị, Vụ 8 tổng hợp, hoàn thiện các nội dung đã được quán triệt, chỉ đạo tại Hội nghị để có văn bản thông báo nhằm thực hiện thống nhất trong toàn Ngành; đồng thời, chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan tổng hợp những vướng mắc, bất cập của các đơn vị trong Ngành trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự  để có hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ kịp thời hoặc báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

Đắc Thái