Tham dự Đại hội có đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 15; đồng chí Vũ Văn Tư, Chánh Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao; các đồng chí Phó Vụ trưởng cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ 15, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ Vụ 15 cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng và Đảng ủy VKSND tối cao, sự phối hợp của tập thể lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên, Chi bộ đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao.

Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đơn vị. Đổi mới phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy tụ và đoàn kết đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao về xây dựng đảng, xây dựng Ngành có chất lượng, hiệu quả. Chi ủy đã cùng với tập thể lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Viện trưởng VKSND tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ngành.

Trong đó, một số công việc nổi bật như đã tham mưu với Ban cán sự đảng ban hành Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, VKSND các cấp trong việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031. Tham mưu, đề xuất với Ban cán sự đảng kịp thời tham mưu kiện toàn lãnh đạo chủ chốt cho các đơn vị, VKSND các cấp; tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp; sắp xếp tinh gọn bộ máy làm việc của VKSND cấp tỉnh.

leftcenterrightdel
 Đảng viên dự Đại hội.

Cùng với đó, Vụ 15 đã tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên năm 2020, 2021, 2022 và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao.

Kết quả, Chi bộ Vụ 15 hàng năm được Đảng uỷ VKSND tối cao công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên trong Chi bộ đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2020-2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tối cao, sự phối hợp của tập thể lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực phấn đấu của đảng viên, Chi bộ Vụ 15 đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ VKSND tối cao. 

leftcenterrightdel
  Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đề cập đến một số mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Viện trưởng cũng cơ bản đồng tình với những phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được Chi bộ Vụ 15 nêu lên tại Đại hội. 

Trong đó, Chi bộ Vụ 15 tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, về tinh giản biên chế, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, về cải cách chế độ công chức, công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao về công tác xây dựng Ngành, từ đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao cũng lưu ý, nhiệm kỳ tới Chi bộ Vụ 15 cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để làm tốt hơn công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; trong đó lưu ý xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ cho từng cấp Kiểm sát.

Cùng với đó, Chi bộ cần chọn những vấn đề lớn trong công tác cán bộ gắn với công tác chuyên môn để triển khai thực hiện trong toàn Ngành; chất lượng và đáp án đề thi các chức danh tư pháp phải phù hợp với thực tiễn, giải quyết được vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ 15 sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng cấp trên, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Vụ để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ 15 nhiệm kỳ 2022-2025, xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

leftcenterrightdel
 Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chi uỷ Chi bộ Vụ 15.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Vụ 15.

leftcenterrightdel
 Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 15 nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Tặng hoa Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin: Văn Tình; Ảnh: Trần Tùng