leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chiều ngày 27/9/2020, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Trước đó, từ tháng 5 đến tháng 8/2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh tái cử Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh và 13/13 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp với số phiếu tín nhiệm trên 95%, trong đó 12/13 đồng chí tái cử.

Như vậy, đến thời điểm này, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phấn đấu thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 95-NQ/BCSĐ ngày 2/5/2019 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao đó là: 100% các Viện kiểm sát nhân dân địa phương (Tỉnh và Huyện) có lãnh đạo VKS tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh cho biết, có được kết quả nêu trên, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Tỉnh ủy, Ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh. 

Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, nhất là cá nhân các đồng chí Viện trưởng VKSND hai cấp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; thường xuyên bám sát các Nghị quyết, chỉ thị, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Tỉnh ủy Quảng Ninh để xây dựng chương trình kế hoạch công tác, đề ra và triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

leftcenterrightdel
13/13 đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ cùng cấp với số phiếu tín nhiệm trên 95%, trong đó 12/13 đồng chí tái cử. 

Chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực giải quyết án hành chính, dân sự liên quan đến tranh chấp về  đất đai, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo... góp phần cùng với các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện quan trọng để pháp triển về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy  nhiệm kỳ 2020, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương đánh giá lại đội ngũ cán bộ, rà soát quy hoạch, thực hiện công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ chủ chốt đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đây thực sự là niềm vinh dự, tự hào của ngành Kiểm sát Quảng Ninh, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với người đứng đầu ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. 

 
Hoàng Hưng