leftcenterrightdel
 Nhiều tập thể, cá nhân của VKSND tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng đột xuất.

Ngày 27/8/2020, VKSND tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong quá trình triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và trong công tác đấu tranh xử lý các tội phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của VKSND tối cao về công tác ngành Kiểm sát năm 2020, Hướng dẫn số 15/HD-VKSTC ngày 17/1/2020 của VKSND tối cao về công tác thi đua khen thưởng năm 2020, Kế hoạch công tác của đơn vị, trong đó trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Theo đó trong quá trình triển khai thực hiện chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020), toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh đều đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, các Ban chỉ đạo, Tiểu ban giúp việc, từng thành viên đều nỗ lực phấn đấu, hăng hái tham gia, góp phần quan trọng vào thành công của các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành, được lãnh đạo VKSND tối cao, các đơn vị tỉnh bạn, lãnh đạo và các sở ban ngành của tỉnh, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng thời, trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã thực hiện tốt công tác đấu tranh xử lý các tội phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, nổi bật là phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp xử lý kịp thời, nghiêm minh các tội phạm về tổ chức nhập cảnh trái phép.

Để kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng chí Lương Phúc Sơn -Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khen thưởng đột xuất cho 9 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Trong đó tiêu biểu như các tập thể Văn phòng tổng hợp, Phòng 1 Viện kiểm sát tỉnh, các VKSND thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, thị xã Đông Triều, huyện Vân Đồn…

Trước đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến COVID-19 trong tháng 4 năm 2020.

Thông qua công tác khen thưởng đột xuất, đã tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn ngành Kiểm sát Quảng Ninh phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp vào thành tích chung của toàn ngành trong thực hiện xuất sắc chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

 

Hoàng Hưng