leftcenterrightdel
Đ/c Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội nghị tập huấn, đồng chí Lương Phúc Sơn - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Trong những năm vừa qua, ngành Kiểm sát Quảng Ninh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là một trong những khâu công tác đột phá. VKSND tỉnh Quảng Ninh không ngừng đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lấy người học làm trung tâm, tập trung bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng nghiệp vụ các khâu công tác kiểm sát, gắn lý luận với thực tiễn công tác, hướng đến thực chất, hiệu quả và tiết kiệm. Qua đó từng bước nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp, hướng đến mục tiêu cao nhất là chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. 

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận, biểu dương các phòng nghiệp vụ đã xác định, lựa chọn chuyên đề tập huấn đúng trọng tâm được toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên VKSND hai cấp quan tâm. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Vũ Thị Đoan - Trưởng phòng 2 trình bày, hướng dẫn thảo luận những tình huống khó khăn, vướng mắc. 

Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức tham gia tập huấn cần tập trung thời gian nghiên cứu, tích cực thảo luận các tình huống mà Báo cáo viên nêu ra, mạnh dạn phát biểu quan điểm, đề xuất hướng xử lý vụ việc để tìm ra biện pháp giải quyết có căn cứ, hợp tình, hợp lý.  

Nội dung chuyên đề tập huấn lần này là những tình huống thực tế phát sinh tại phiên tòa đòi hỏi kỹ năng xử lý nhạy bén của Kiểm sát viên; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật; các vụ án VKSND cấp huyện thỉnh thị VKSND cấp tỉnh; công tác phối hợp, trao đổi quan điểm giải quyết vụ án với Cơ quan điều tra; công tác THQCT, KSXX phúc thẩm, kiểm sát bản án, thi hành án... được tổng hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND 2 cấp đưa ra trao đổi, thảo luận, tìm ra hướng giải quyết tối ưu. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thị Minh Hiền - Trưởng phòng 7 trình bày, hướng dẫn thảo luận về một số tình huống phức tạp trong thực tiễn. 

Báo cáo viên của Hội nghị tập huấn là các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và Kiểm sát viên giàu kinh nghiệm của Phòng 2 và Phòng 7. Trong đó, đồng chí Vũ Thị Đoan - Trưởng phòng 2 trình bày, hướng dẫn thảo luận những tình huống khó khăn, vướng mắc trong việc THQCT, KSĐT, KSXX các vụ án hình sự thuộc lĩnh vực trật tự xã hội; các dạng vi phạm, tồn tại và nguyên nhân.  
Đồng chí Trần Thị Minh Hiền - Trưởng phòng 7 trình bày, hướng dẫn thảo luận về một số tình huống phức tạp trong thực tiễn THQCT và KSXX các vụ án hình sự như: xác định tội danh, khung hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự... 

leftcenterrightdel
 Đ/c Nguyễn Huy Thắng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nêu và phân tích một số thiếu sót, tồn tại trong công tác THQCT, KSĐT.

Cuối buổi tập huấn, cán bộ, Kiểm sát viên còn được nghe đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh nêu và phân tích một số thiếu sót, tồn tại trong công tác THQCT, KSĐT yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên và Lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tránh tái phạm.   

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, tập trung, nghiêm túc, trên 40 tình huống tổng hợp từ thực tiễn mà báo cáo viên nêu ra đã được các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên và Lãnh đạo Viện kiểm sát 2 cấp trao đổi, thảo luận sôi nổi, dân chủ và được Lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ninh kết luận, đưa ra phương án giải quyết xử lý sát thực tế và có căn cứ pháp luật. 

Hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác kiểm sát giải quyết án hình sự năm 2020 cũng là dịp để các cán bộ, Kiểm sát viên học hỏi, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao kỹ năng tranh tụng, xử lý tình huống tại phiên tòa khi có Luật sư tham gia.

 
Hoàng Hưng