leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị. 

Ngày 20/8, Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (1/2/2013) đến nay. Với những kết quả đạt được, VKSND tỉnh Quảng Ninh và cá nhân đồng chí Ngô Văn Canh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở cả hai cấp về thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007, Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ, đặc biệt là các vụ thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh theo dõi, chỉ đạo, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Quảng Ninh và huyện đều thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nghiêm túc, kịp thời, triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của cấp ủy, Ban chỉ đạo.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Quảng Ninh trong số 12 đơn vị được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao Bằng khen về công tác phòng, chống tham nhũng.

Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt chức năng THQCT, kiểm sát thụ lý giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố về các vụ việc tham nhũng, trong đó nổi bật là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác như: Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ xây dựng Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh với các Ban của Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh, Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh và Đảng uỷ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh uỷ với Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh.

Ở cấp huyện, các VKS đều xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với Ủy ban kiểm tra, Nội chính trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các quy chế, quy định này được Ban Thường vụ quyết định ban hành, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp giữa các Ban của đảng với Ban Cán sự đảng các ngành về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Ngô Văn Canh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020.

Đồng thời VKS 2 cấp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan sửa đổi Quy chế phối hợp và mở rộng thành phần 9 đơn vị tham gia ở cấp tỉnh (năm 2019 bổ sung cơ quan Bảo hiểm xã hội). Đồng thời, để chống bỏ lọt tội phạm, một số VKS cấp huyện còn tham gia cùng Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của một số Công an cấp xã; chủ động phối hợp với cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội…100% các tin thụ lý VKS hai cấp đều ban hành các yêu cầu kiểm tra, xác minh có trọng tâm, chất lượng, định hướng cho hoạt động xác minh điều tra đảm bảo kết quả giải quyết đúng quy định, không bỏ lọt tội phạm.

VKS hai cấp đã tăng cường thực hành quyền công tố, chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo quy định của pháp luật. Bám sát tiến độ điều tra vụ án, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập chứng cứ; nâng cao chất lượng bản yêu cầu điều tra, báo cáo án, kỹ năng thu thập, sử dụng chứng cứ điện tử, ghi âm, ghi hình.

Qua công tác kiểm sát đã ban hành 66 bản yêu cầu điều tra, thụ lý, truy tố 51 vụ/214 bị can tội phạm về tham nhũng, chức vụ; đã giải quyết truy tố 51 vụ/214 bị can, đạt 100%, thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ được 34.125 triệu đồng /69.811 triệu đồng, đạt 49%; Đây là kết quả của nhiều cố gắng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong suốt quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Với những kết quả nêu trên, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ninh đã được cấp ủy địa phương ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời trong thời gian tới cần tăng cường, tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Hoàng Hưng