Cụm thi đua số 1 bao gồm 6 VKSND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Bình Long, Đồng Phú, Lộc Ninh, Chơn Thành và Hớn Quản. Trong đó VKSND huyện Hớn Quản được chỉ định là Cụm trưởng, VKSND huyện Lộc Ninh là Cụm phó Cụm thi đua.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quốc Hân – Phó Viện trưởng  VLSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng phụ trách Cụm thi đua khen thưởng VKSND tỉnh Bình Phước; các đồng chí lãnh đạo VKSND thành phố Đồng Xoài, thị xã Bình Long, huyện Đồng Phú, huyện Lộc Ninh, huyện Chơn Thành và tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức VKSND huyện Hớn Quản.

leftcenterrightdel
Đại diện các Viện kiểm sát thành phố, thị xã, huyện trong Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước. 

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tập thể, trên tinh thần bám sát hướng dẫn của VKSND tối cao quy định về tổ chức, hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong VKSND tỉnh Bình Phước và cùng đi đến thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2020 theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, Cụm thi đua số 1 phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong năm 2020, theo kế hoạch đã đề ra. Đổi mới công tác cán bộ, năng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh tại buổi lễ.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Hân -Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương tinh thần tiên phong của Cụm thi đua số 1 trong việc triển khai thực hiện quy định về tổ chức và hoạt động của cụm thi đua.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Chỉ thị công tác, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn của VKSND tối cao, các chỉ tiêu Quốc hội giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề; tích cực bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc giúp công tác thi đua, khen thưởng thực sự hiệu quả.

Trân Định - Dương Sáu