Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; Lãnh đạo, công chức Cục 3, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.  

Theo báo cáo tổng kết công tác kế hoạch – tài chính năm 2021 của Cục 3, năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn, tác động đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần của Ngành. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng, sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị trong Ngành cũng như sự quan tâm của các cơ quan có liên quan, cùng sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, Lãnh đạo và công chức Cục 3 đã nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, bảo đảm chất lượng cao, đánh dấu bước đột phá trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn về Kế hoạch- Tài chính, đặc biệt là công tác tạo nguồn kinh phí và cơ sở vật chất cho Ngành, không chỉ cho năm 2021, dự toán năm 2022 mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, Cục 3 đã hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm được giao và 3 nhiệm vụ trọng tâm phát sinh (vượt 212,5% chỉ tiêu kế hoạch).

Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác năm 2022, Cục 3 đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp.

Năm 2022, Cục 3 xác định chủ trương “Xác định trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và hiệu quả công tác”, mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm khâu đột phá.

leftcenterrightdel
Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.   

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo, công chức Cục 3 năm 2021.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng nhấn mạnh, năm 2021, Cục 3 vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch có nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, ghi nhận Cục 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm qua, Cục 3 tiếp tục có những đổi mới, quyết liệt trong cách làm. Hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao về quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chính sách, chế độ tài chính trong ngành KSND theo quy định của pháp luật.

Đồng ý với nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác năm 2022 của Cục 3, tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Duy Giảng lưu ý, về nhiệm vụ trọng tâm, Cục 3 nên đưa thêm vào kế hoạch những nhiệm vụ trọng tâm nhiều hơn nữa để chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác; chủ động, triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm.

Về công tác kiểm tra việc triển khai và thực hiện phân cấp đầu tư của một số đơn vị có dự án đầu tư và kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư, kiểm tra công tác đấu thầu một số dự án đầu tư xây dựng trong Ngành, đồng chí Nguyễn Duy Giảng đề nghị Cục 3, dù khối lượng công việc nhiều nhưng một năm chọn kiểm tra một số đơn vị hoặc kiểm tra theo chuyên đề. Việc kiểm tra để tháo gỡ khó khăn, phát hiện vi phạm, tồn tại; khi thấy nghi vấn thì cần phải kiểm tra ngay.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng mong muốn, Cục 3 tiếp tục phát huy, đổi mới, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

leftcenterrightdel
  Cục 3 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.  
leftcenterrightdel
 Phòng Tham mưu tổng hợp nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND  

 

leftcenterrightdel
 Phòng Tài chính kế toán nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". 

 

leftcenterrightdel
 2 đồng chí nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua ngành KSND" năm 2021.  

 

Kết quả phong trào thi đua năm 2021, Cục 3 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cục 3 được Hội đồng thi đua khen thưởng ngành KSND công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành KSND  cho Phòng Tham mưu tổng hợp; “Tập thể lao động xuất sắc” cho Phòng tham mưu tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán; Chiến sĩ thi đua Ngành cho 2 công chức; Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 5 công chức…
Vũ Phương