Thanh tra TP HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của Thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; việc quản lý Nhà nước về trật tự đô thị tại UBND huyện Nhà Bè.

Theo kết luận thanh tra, trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, đến thời điểm thanh tra, có 28 nhà, đất do UBND huyện Nhà Bè quản lý, đang lập phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel
 Dự án của Công ty Đông Mê Kông tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Tại khu đất số 189 đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới do Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè quản lý: Dù được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương cho Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè liên kết với Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công trong lĩnh vực dạy nghề. Tuy nhiên, hai đơn vị này đã ký hợp đồng liên kết trong lĩnh vực dạy nghề khi chưa gửi phương án liên kết đến Sở Tài chính để thẩm định và trình UBND Thành phố phê duyệt là thực hiện chưa đúng quy định; hợp đồng nêu trên chưa đúng bản chất hợp đồng liên kết, liên doanh.

Đối với khu đất có diện tích 23.266m2 tại xã Nhơn Đức: UBND huyện Nhà Bè cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất trong thời gian khoảng 36 tháng, không xin ý kiến của UBND Thành phố, chưa chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố, chưa thường xuyên kiểm tra việc tạm sử dụng khu đất, chưa có biện pháp tích cực, cương quyết để yêu cầu Công ty Đông Mê Kông bàn giao 2,3ha khi đã hết thời gian tạm sử dụng.

Thông báo kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè ký 5 phụ lục hợp đồng với doanh nghiệp Việt Thắng để tiếp tục gia hạn thời gian cho thuê khu đất diện tích 229.9781m2 xã Hiệp Phước đến tháng 6/2023; việc Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè được ký hợp đồng ngắn hạn là thực hiện không đúng theo chỉ đạo của UBND huyện Nhà Bè và của UBND Thành phố.

UBND huyện Nhà Bè cũng chậm báo cáo theo ý kiến của Sở Tài chính, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao 6 địa chỉ nhà, đất do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè đang quản lý, giữ hộ cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Nhà Bè chưa đo đạc, lập bản vẽ hiện trạng để quản lý theo quy định quỹ đất dôi dư sau bồi thường của 10 dự án từ năm 2003 đến nay với diện tích gần 3.000m2.

Về cấp giấy phép xây dựng: Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế đối với công trình trên 3 tầng hoặc trên 250m2, UBND huyện Nhà Bè lưu trữ thành một bộ, không yêu cầu cung cấp theo từng bộ hồ sơ xin phép xây dựng là chưa đúng theo quy định.

Đối với công trình xây dựng không phép và sai phép, giai đoạn 2021-2022, UBND huyện Nhà Bè ban hành 53 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, có 36/53 trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng chưa thực hiện cưỡng chế…

Từ kết luận thanh tra nêu trên, UBND TP HCM giao Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khẩn trương rà soát thực hiện việc lập báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất do UBND huyện đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi phải sắp xếp lại, xử lý theo quy định, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt.

Xây dựng phương án khai thác, sử dụng mặt bằng nhà, đất do UBND huyện và các đơn vị trực thuộc đang quản lý chưa khai thác sử dụng theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng quỹ đất dôi dư sau bồi thường và các loại đất khác theo quy định.

Với việc cho Công ty Đông Mê Kông sử dụng tạm khu đất 2,3ha, UBND huyện Nhà Bè phải rà soát việc sử dụng khoản hỗ trợ do Công ty này chuyển cho Văn phòng UBND huyện Nhà Bè, báo cáo kết quả cho Sở Tài chính và UBND Thành phố.

Chấm dứt việc liên kết giữa Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè và Trung tâm Dạy nghề tư thục Thành Công chưa đúng quy định; thanh lý hợp đồng và thu hồi khu đất; có kế hoạch, phương án sử dụng hiệu quả đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Nhà Bè, chỉ đạo xử lý kịp thời những sai phạm, vướng mắc…/.

Đại Lánh