Về tiếp công dân, xử lý đơn thư, Thông báo Kết luận thanh tra nêu rõ, một số cơ quan, đơn vị chậm ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; việc tiếp công dân định kỳ của một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa đủ số ngày theo quy định; công tác chỉ đạo, đôn đốc sau tiếp công dân chưa tốt, chưa kip thời; việc phân loại, xử lý đơn còn nhầm lẫn về nội dung, chưa xem xét đúng bản chất vụ việc.

Về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, một số vụ việc không ban hành quyết định đình chỉ việc giải quyết khi công dân rút đơn; chậm thụ lý, chưa đảm bảo thời hạn giải quyết, chưa công khai Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng: Một số cơ quan, đơn vị chưa lập Kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra theo quy định tại các Điều 55, 56 Luật phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; nhiều đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của Luật PCTN 2018 về công tác kê khai tài sản, thu nhập; công tác hướng dẫn việc kê khai chưa tốt; nhiều bản kê khai được kiểm tra chưa đúng, chưa phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ.

Ngoài ra, xem xét kết quả đánh giá công tác PCTN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2021 còn một số biện pháp phòng ngừa qua giám sát, kiểm tra, kiểm tra nội bộ chưa được cải thiện nhiều.

leftcenterrightdel
 TP Ninh Bình. (Ảnh minh hoạ/TTXVN)

Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chậm từ 0,5 đến 4 tháng so với quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, khoản 5 Điều 9 Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Về thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, một số dự án sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo hình thức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, nhưng khi chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm khoản 1 Điều 193 Luật Đất đai 2013 hoặc chưa đủ điều kiện nhận chuyển nhượng, vi phạm quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013; một số dự án tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất không có trong kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, không có quy hoạch xây dựng, vi phạm Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Điều 52 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, các dự án này đã được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà; việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, có 65 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa với 391,86 ha đất. Sau khi cổ phần hóa, các doanh nghiệp được chuyển sang thuê đất trả tiền hàng năm, không thay đổi mục đích sử dụng đất.

Việc thực hiện bán đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất đối với 62 cơ sở nhà đất khi chưa có phương án sắp xếp là không đúng quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, số 140/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về tình hình vi phạm về đất đai, có 942 công trình, dự án phục vụ mục đích về đích nông thôn mới có nguồn gốc đất công ích, đất do nhân dân tự nguyện hiến nhưng đến thời điểm thanh tra, các trường hợp này chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, tiềm ẩn khiếu kiện sau này.

Có 320 trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp với 91,30 ha; 197 trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng công trình không phép, tồn tại kéo dài nhưng chưa được xử lý theo quy định.

Ngoài ra, qua kiểm tra, xem xét một số nội dung tại 18 dự án (16 dự án sử dụng đất và 2 dự án khai thác khoáng sản), có một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm.

Từ kết quả thanh tra trên, Kết luận thanh tra cũng nêu rõ việc xử lý về trách nhiệm. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu tại Kết luận thanh tra này.

Bên cạnh đó, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, cấp phép khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng đã được nêu tại Kết luận thanh tra này. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, trường hợp phát hiện gây thất thoát ngân sách Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển CQĐT xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

P.V