UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, áp dụng các cơ chế phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018, Luật Tố cáo, Nghị định quy định về kiểm soát tài sản thu nhập...

UBND thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng, như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm lớn từ tài sản Nhà nước...

leftcenterrightdel
Các bị can trong vụ án CDC Hà Nội mua sắm làm thất thoát tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, cơ quan chức năng có trách nhiệm tập trung: Kiểm tra, thanh tra, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm; tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát tài sản, thu nhập; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cho công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp...

Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch số 161/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đặc biệt, hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế phải sớm được điều tra làm rõ. Các khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, điều tra cần sớm được khắc phục. Công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế cần chú trọng, nâng cao.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nền công vụ minh bạch, liêm chính, phục vụ, đồng thời tăng cường chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác PCTN ở địa phương, cơ sở. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ PCTN trong nội bộ các cơ quan có chức năng PCTN, không để cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực làm nhiệm vụ PCTN, đồng thời chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến về PCTN.

Các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tiếp nhận thông tin về phát hiện, xử lý tham nhũng, đồng thời vận động nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN, tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về tham nhũng.

 

Ngọc Anh