Hướng dẫn nêu rõ, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao và VKSND các địa phương trong toàn Ngành thực hiện nghiêm túc Chế độ báo cáo thống kê đã được Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành.

Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, hợp nhất Hệ thống chỉ tiêu và Chế độ báo cáo thống kê của ngành KSND nhằm thu gọn các chỉ tiêu thống kê và giảm bớt số lượng các biểu mẫu thống kê theo định kỳ,... hướng tới giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ làm công tác thống kê.

Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp căn cứ Chỉ thị số 03/CT- VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân” để tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác thống kê.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị, Viện kiểm sát cấp trên với Viện kiểm sát cấp dưới và phối hợp giữa cơ quan Viện kiểm sát với các ngành có liên quan (Công an, Tòa án, Thi hành án...) trong việc xây dựng, sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, Trục tích hợp dữ liệu dùng chung để thực hiện việc thu thập, so sánh, đối chiếu, tiếp ký, chia sẻ số liệu, thông tin thống kê được nhanh chóng, kịp thời... hướng tới kết nối liên thông và từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường làm việc số.

Về các nội dung cụ thể, Hướng dẫn nêu: Các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp trong toàn Ngành thực hiện đầy đủ, bảo đảm có chất lượng và truyền, gửi các loại Báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất về VKSND tối cao (Cục 2) đúng thời hạn quy định các loại báo cáo thống kê theo các Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao như: Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019; Quyết định số 758/QĐ-VKSTC, ngày 3/12/2008; Quyết định số 17/QĐ-VKSTC ngày 5/1/2021; Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ngày 20/10/2020; Quyết định số 252/QĐ-VKSTC, ngày 11/8/2021; Quyết định số 373/QĐ-VKSTC, ngày 16/12/2022...

leftcenterrightdel
 Công chức ngành Kiểm sát và công việc hàng ngày. (Ảnh minh hoạ)

Về yêu cầu chung, khi thực hiện các biểu mẫu thống kê các đơn vị cần lưu ý một số vấn đề sau: Tổ chức cập nhật, kiểm tra, so sánh, đối chiếu kịp thời và quản lý chặt chẽ số liệu thống kê, nhất là đối với những số liệu thống kê phục vụ xây dựng báo cáo đột xuất của lãnh đạo VKSND tối cao, số liệu phục vụ xây dựng các báo cáo chuyên đề hoặc các số liệu có tính “nhạy cảm” (Số liệu về các trường hợp tạm đình chỉ điều tra, truy tố, xét xử; số liệu đình chỉ không tội, Tòa án tuyên không phạm tội; số trả hồ sơ để điều tra bổ sung; số trả tự do; số liệu về tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự, dân sự, hành chính; số liệu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; số liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo;...) trước khi truyền, gửi báo cáo thống kê lên cấp trên theo quy định nhằm bảo đảm chính xác của số liệu thống kê; phản ánh đúng tình hình, kết quả công tác kiểm sát của các đơn vị và trùng khớp với số liệu trong báo cáo gửi các đơn vị nghiệp vụ, gửi Văn phòng VKSND tối cao, số liệu thống kê đã cập nhật vào các phần mềm và thống nhất số liệu giữa các cơ quan đối với những chỉ tiêu liên quan...

Tổ chức so sánh, đối chiếu chi tiết đối với từng tiêu chí quy định tại từng Biểu thống kê, nhất là đối với các số liệu của cùng một tiêu chí thống kê nhưng lại được quy định tại các Biểu thống kê khác nhau, nhằm bảo đảm số liệu thống kê của cùng một tiêu chí nhất thiết phải trùng khớp nhau và không có sự chênh lệch về số liệu thống kê.

Đồng thời, thống nhất số liệu giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm.

Ngoài các yêu cầu chung, khi thực hiện các báo cáo thống kê, Hướng dẫn cũng lưu ý một số nội dung cụ thể.

Thêm vào đó, theo Hướng dẫn, Thủ trưởng các đơn vị, Viện trưởng VKSND các cấp căn cứ Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân”, tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác thống kê tại đơn vị mình theo đúng lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó năm 2023.

Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể đó là: Tập trung đầu tư, hoàn thiện Sổ thụ lý điện tử, trước mắt là Sổ thụ lý điện tử hình sự để đưa vào sử dụng trong toàn Ngành, tiến tới thay cho các Sổ thụ lý giấy và thực hiện được báo cáo thống kê tự động...

Đồng thời, siết chặt kỷ luật công vụ trong việc nhập thông tin, dữ liệu vào các phần mềm phục vụ công tác thống kê. Tăng cường sự trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong nghiên cứu, đề ra các bài toán, yêu cầu quản lý, trong phối hợp khảo sát thực tiễn, xây dựng, kiểm thử phần mềm...

Trong công tác phối hợp, Hướng dẫn của VKSND tối cao nêu rõ: Tăng cường phối hợp giữa Viện kiểm sát các cấp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Cơ quan Công an, Tòa án, Cơ quan Thi hành án,... trong thực hiện các thống kê liên ngành; cập nhật kịp thời, tăng cường đối chiếu, so sánh, liên thông, chia sẻ dữ liệu thống kê; học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng các báo cáo thống kê, bảo đảm tính chính xác, thống nhất về số liệu. Tranh thủ sự hỗ trợ của địa phương, các dự án quốc tế để nâng cao năng lực thực hiện công tác thống kê của ngành KSND.
P.V