leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Nam Định thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại phiên tòa.

Nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa của Kiểm sát viên. VKSND tỉnh đã phối hợp với TAND tỉnh Nam Định tổ chức phiên tòa số hóa hồ sơ và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án Vũ Xuân Vịnh, phạm tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự, do bị cáo và người bị hại đều có đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhằm nâng cao hiệu quả tranh tụng, bảo vệ thành công và thuyết phục quan điểm của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã công bố bằng hình ảnh các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra (đã được số hóa) một cách công khai và đúng trình tự, quy định của pháp luật để làm căn cứ chấp nhận hoặc không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, bị hại; tham gia xét hỏi, giải thích pháp luật cho bị cáo, người bị hại.

Sau khi nghe Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên xét hỏi, phân tích và giải thích bị cáo đã rút toàn bộ nội dung kháng cáo, tự nguyện bồi thường thêm cho bị hại.

Kết thúc phiên tòa, VKSND tỉnh Nam Định đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; đánh giá các ưu điểm, khuyết điểm của phiên tòa về việc công bố, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Về việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đã bảo đảm đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và có tính thuyết phục cao; phục vụ có hiệu quả cho việc đấu tranh, chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo; yêu cầu của người bị hại. Bên cạnh đó, việc thực hiện phiên tòa số hóa như trên đã giúp Kiểm sát viên chủ động và tăng tính thuyết phục trong quá trình tranh luận, bảo vệ thành công quan điểm giải quyết vụ án của Viện kiểm sát. Qua đó, Hội đồng xét xử đã ban hành bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, giải quyết được triệt để nội dung kháng cáo của bị cáo, người bị hại.
Trong thời gian tới, VKSND tỉnh Nam Định sẽ tiếp tục phối hợp với TAND tỉnh tổ chức nhiều phiên tòa số hóa hồ sơ, công bố chứng cứ bằng hình ảnh, âm thanh tại phiên tòa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

 

Hoài Thu