leftcenterrightdel
VKSND huyện Châu Thành trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS. 

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, vừa qua VKSND huyện Châu Thành thành lập đoàn kiểm sát tiến hành trực tiếp kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 tại Chi cục THADS huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Kết quả kiểm sát nhận thấy Chi cục THADS huyện Châu Thành có chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của VKS; có lập các loại sổ sách đúng quy định; thực hiện nghiêm túc việc thu, chi ngân sách; hồ sơ THA cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, vi phạm nhất định.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát thông qua biên bản, kết luận kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, vi phạm trên để công tác THADS đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Kiến nghị của Đoàn kiểm sát được Chi cục THADS huyện Châu Thành tiếp thu, chấp nhận.

Thanh Phong - Phương Thảo