Xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Trao đổi với phóng viên, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND TP Sơn La Bùi Tiến Bình chia sẻ, Sơn La là một địa bàn nóng về tội phạm ma túy, đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên các tuyến biên giới hiện vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch và phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, thiếu hiểu biết về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình"; gây chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước... Do đó, cuộc chiến chống tội phạm của các cán bộ thực thi pháp luật lại càng gian nan, vất vả và nguy hiểm hơn.

Trong bối cảnh đó, với tổng số 15 đảng viên, trong thời gian qua, Chi ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đảng viên Chi bộ VKSND TP Sơn La đã bám sát kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
Chi bộ VKSND TP Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ VI và bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 .  

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, VKSND TP Sơn La đã tích cực tham gia và đóng góp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án; đã có nhiều cố gắng bảo đảm yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đã được phối hợp chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành chủ động, thường xuyên và đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực. Thông qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục, sửa chữa; đồng thời, cũng đã chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, vi phạm pháp luật để kiến nghị phòng ngừa chung.

Cũng theo Phó Bí thư Chi bộ Bùi Tiến Bình, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát cũng được Chi bộ, VKSND TP Sơn La đặc biệt chú trọng, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chi bộ đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" do VKSND tối cao phát động, gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy: Cán bộ kiểm sát phải: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Triển khai nhiều giải pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.     

Chi bộ thực hiện 4 vấn đề trọng tâm

Những năm qua, Chi bộ VKSND TP Sơn La đã quan tâm thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả như: Thực hiện sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ; áp dụng số hóa hồ sơ hình sự, dân sự; sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành 4.0 hạn chế thấp nhất văn bản giấy. Chi ủy Chi bộ cùng với lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện Quy chế dân chủ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế dân chủ, lắng nghe, tôn trọng ý kiến của cán bộ, Kiểm sát viên, tạo điều kiện để cán bộ, công chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của đơn vị, công khai về tình hình, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Hùng Sơn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND TP Sơn La quán triệt nội dung chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng   bảo vệ Tổ quốc” tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ.

Chưa dừng lại ở đó, Chi bộ cũng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Kết quả: 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tập thể Chi bộ đoàn kết, thống nhất; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nếp sống văn hoá và kế hoạch hoá gia đình, phòng chống và không mắc các tệ nạn xã hội.

Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề theo Điều lệ Đảng, Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Ban Tổ chức tỉnh ủy. Chi bộ đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt, khắc phục bệnh coi nhẹ sinh hoạt đảng, coi nhẹ công tác đảng, bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã tập trung thực hiện 4 vấn đề trọng tâm, đó là: Thứ nhất, duy trì nghiêm kỷ cương, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Thứ hai, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc từ chi bộ; làm tốt công tác tư tưởng và đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, biểu hiện tiêu cực, lệch lạc để uốn nắn, xử lý và giải quyết. Thứ tư, chú trọng và tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết trong cấp ủy; nâng cao về chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng.

Đánh giá về kết quả hoạt động của Chi bộ trong những năm qua, đồng chí Trần Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Công an TP Sơn La trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ VKSND TP Sơn La lần thứ VI nhiệm kỳ (2020 - 2025) đã khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua Chi bộ đã kế thừa, phát huy thành tích của những nhiệm kỳ trước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác. Chi bộ đã chú trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; góp phần nâng cao chất lượng, nhất là đối với các đơn vị yếu kém. Qua đó, năng lực, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có chuyển biến tích cực.

Trên cơ sở cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với chức năng nhiệm vụ của ngành là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Chi bộ quan tâm lãnh đạo cơ quan nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với các cơ quan trong khối tố tụng và các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương. Thành tích của Chi bộ và cán bộ, đảng viên VKSND TP Sơn La đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Chi bộ tiếp tục phát triển, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển chung của tỉnh Sơn La và của đất nước.

leftcenterrightdel
 Chi bộ VKSND TP Sơn La tổ chức kết nạp Đảng viên.

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Vũ Hùng Sơn - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND TP Sơn La cho biết, trong thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục tạo ra nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển cùng với đó là những diễn biến phức tạp về mặt an ninh, chính trị dẫn tới những tác động mạnh đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Chi bộ. Với tình hình như vậy, Chi bộ đã xác định và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Bên cạnh đó, Chi bộ tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng Chi bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể ngày càng hiệu quả, thiết thực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng VKSND TP Sơn La Bùi Tiến Bình nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Ngoài ra, theo Bí thư Chi bộ Vũ Hùng Sơn, thời gian tới Chi bộ tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ xác định đây là việc rất quan trọng, quá trình triển khai cần gắn kết chặt chẽ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống...

Với tinh thần đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, Ban Chi ủy Chi bộ VKSND TP Sơn La đã tập trung lãnh đạo và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực tiễn, hoạt động của Chi bộ đã mang lại những kết quả tích cực; nhiều khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân được chỉ ra trong đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được sửa chữa, khắc phục, có chuyển biến rõ rệt. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó số Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 20%. Trong nhiều năm liền, Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen công nhận là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền. Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy, được Đảng ủy TP Sơn La tặng giấy khen về thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó Chi bộ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thành ủy phát động như: Phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc...


Văn Tình - Trần Linh