Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định này là Bản phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Cùng với đó, Quyết định cũng nêu rõ, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kinh phí thẩm định, góp ý đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và kinh phí thẩm định, góp ý dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Quyết định số 345/QĐ-BTP ngày 9/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Theo Bản phân công kèm theo Quyết định số 1424/QĐ-BTP ngày 15/9/2021, Bộ Tư pháp đã phân công bổ sung lãnh đạo Bộ phụ trách; cơ quan soạn thảo; đơn vị chủ trì thẩm định, góp ý; đơn vị phối hợp đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số luật; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật giá (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi)…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh một phiên giải trình công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh minh hoạ - Quochoi.vn)

Trong đó, theo Bản phân công, đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan soạn thảo là VKSND tối cao; Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì việc thẩm định, góp ý; một số đơn vị khác thuộc Bộ Tư pháp phối hợp triển khai…

Ngoài ra, theo Bản phân công, văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 còn bao gồm các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định như: Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo; Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế…

Trước đó, ngày 24/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trong đó yêu cầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bảo đảm tiến độ, chất lượng, khả thi, coi việc hoàn thành Chương trình là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

P.V