VKSND thành phố Tân An, tỉnh Long An vừa ban hành kiến nghị số 07/KN-VKS ngày 7/10/2021 gửi Chủ tịch UBND thành phố Tân An yêu cầu chỉ đạo và quán triệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thuộc quyền quản lý của UBND thành phố Tân An thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính trong việc cung cấp các tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án.

Thông qua công tác kiểm sát việc thụ lý giải quyết các vụ án hành chính - vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (gọi tắt là vụ việc dân sự - hành chính) do TAND thành phố Tân An thụ lý giải quyết, VKSND thành phố Tân An nhận thấy có một số vụ việc tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, TAND thành phố Tân An đã có văn bản yêu cầu UBND thành phố Tân An, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tân An như Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Phòng quản lý Đô thị… và UBND các xã, phường (Phường 1, Phường 2, Phường 5, xã Nhơn Thạnh Trung…) cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan nội dung yêu cầu tranh chấp trong vụ án mà Tòa án đang thụ lý giải quyết.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên nghiên cứu các quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án 

Sau khi nhận được công văn yêu cầu của Tòa án, UBND thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Tân An thường chậm trễ trong việc trả lời, cung cấp tài liệu, chứng cứ dẫn đến các vụ án bị kéo dài thời hạn giải quyết, vi phạm thời hạn xét xử theo luật định.

Điển hình có vụ việc Tòa án ban hành văn bản đề nghị cung cấp chứng cứ ngày 2/8/2018 và đã 2 lần ban hành văn bản nhắc nhở nhưng đến nay Tòa án vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tân An nên Tòa án phải ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Việc UBND thành phố Tân An và các cơ quan, tổ chức chuyên môn chậm trả lời các nội dung yêu cầu của Tòa án đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Dân sự và khoản 3 Điều 93 Luật Tố tụng hành chính, gây khó khăn cho công tác giải quyết các vụ việc dân sự - hành chính của Tòa án và làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

Vì vậy, VKSND thành phố Tân An ban hành văn bản kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tân An tiến hành họp, chỉ đạo và quán triệt các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thuộc quyền quản lý của UBND thành phố Tân An thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu Tòa án, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự - hành chính trên địa bàn Thành phố Tân An, khắc phục tình trạng án tạm đình chỉ để quá lâu hoặc án vi phạm thời hạn giải quyết do Tòa án chưa thu thập được đầy đủ tài liệu, chứng cứ từ các cơ quan, tổ chức./.

Xuân Huy - Việt An